Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 6

-  широкі можливості експорту і імпорту даних про організації і співробітників (у тому числі в форматі XML);

-  розділення прав користувачів на дії і відділи ШР.

Структурно система PersonPro 2.0 складається з п’яти підсистем: «Кадры», «Организации», «Отчеты», «Текущие установки», «Служебные». До складу кожної з підсистем входить декілька модулів, які зв'язані між собою і використовують одні і ті ж дані. Усі підсистеми працюють з єдиним каталогом співробітників і загальними довідковими даними.

До складу підсистеми «Кадры» входять модулі: «Штатное расписание», «Каталог сотрудников», «Журнал универсальных свойств сотрудников», «Приказы», «Расчет стажа».

В підсистемі «Организации» є два модулі – «Каталог организации» и «Журнал универсальных свойств организаций».

Підсистема «Отчеты» дозволяє формувати і конструювати різні звіти з підприємства і персоналу.

В підсистемі «Текущие установки» можна вибрати філію, для якої вестиметься кадровий облік, а також виконати попередні установки параметрів усієї системи.

Підсистема «Служебные» містить допоміжні модулі: «Справочник», «Фильтры», «Подборки», «Автозагрузка», «Импорт».

В лабораторній роботі основну увагу надане роботі з модулями «Каталог организации» и «Журнал универсальных свойств организаций», «Штатное расписание», «Отчеты».

Для зберігання і використовування даних про організації застосовується підсистема «Организации». Вона дозволяє ввести відомості про різні організації і підприємства, призначити ним необхідні властивості, у тому числі і універсальні, а також вибирати їх для створення звітів і розсилки кореспонденції.

В модулі «Штатний розклад» забезпечується:

-  створення структури корпорації будь-якої складності;

-  ведення двох типів ШР в процесі поточної роботи: довільно змінного і незмінного;

-  ведення історії зміни ШР (архів ШР);

-  підтримка довільного числа властивостей посад – окладів, ставок, фонду на місяць і рік і т.п.;

-  виконання групових операцій з базовими окладами штатного розкладу;

-  підготовка різних документів і звітності з ШР, у тому числі штатно-посадова книга і плинність кадрів (з цією метою також можна використовувати і модуль «Отчеты»).

Програма підтримує довільну кількість штатних розкладів, один з яких є діючим (поточним, затвердженим і введеним в дію відповідним наказом з підприємства або відомства). Крім того, допускається використовування і довільного ШР, який можна редагувати безпосередньо в процесі роботи, тобто використовується редагований діючий ШР.

Модуль «Штатное расписание» є єдиним інструментом, за допомогою якого створюється і змінюється деревовидна структура відділів організації, а також виконуються дії над штатним розкладом. Створена структура відділів (підрозділів) організації використовується в різних модулях програмного комплексу PersonPro 2.0.

Підсистема «Отчеты», яка призначена для формування різного виду звітності, дозволяє створювати такі звіти про структуру організації і ШР: «Штатний розклад», «Загальний звіт про штатний розклад», «Звіт про вакансії», «Звіт про ІТП (інженерно-технічних працівників)», «Звіт про робітників», «Структура відділів», «Плинність кадрів», «Фонд штатного розкладу», «Штатно-посадова книга».

1.3  Опис програмного продукту, який використовується для виконання лабораторної роботи

Для встановлення прикладного програмного продукту використовується:

-  персональний комп'ютер типу Pentium із стандартною конфігурацією апаратних засобів (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор типу «миша»);

-  операційна система Windows 2000\XP;

-  програмний пакет Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel).

Як прикладний програмний продукт (HR-системи) пропонується використовувати програму PersonPro 2.0 від компанії АМИ-Україна, яка має два випуски: PersonPro2.0 Базова і PersonPro2.0 SQL.