Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 21

За загальної оцінки професійно-кваліфікаційного рівня методикою враховується активність участі в системі безперервного підвищення професійної майстерності в різних формах навчання. Оцінка активності працівників, що навчаються, може бути представлена у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Бальна оцінка активності працівників

Види навчання

Оцінки в балах

1

Короткострокові курси, стажування на підприємстві, курси цільового призначення й масові форми навчання

0,05

2

Навчання у школі робітничої молоді

0,05

3

Отримання другої професії, спеціальності, підтвердження свідоцтвом

0,10

4

Курси підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва

0,15

5

Навчання у вищому навчальному закладі

0,20

Коефіцієнт професійно-кваліфікаційного рівня визначається за формулою

,                                        (4.2)

де  - оцінка освіти;

 - оцінка стажу роботи за спеціальністю;

 - активність участі в системі безперервного навчання;

0,85 – максимальна бальна оцінка професійно-кваліфікаційного рівня.

Оцінка персоналу всіх категорій і його роботи прямо пов’язана з кінцевими результатами діяльності підприємства або організації. Яка праця – така і продукція, що виробляється підприємством, це – незмінний закон виробництва.

Оцінка праці робітників не є складною, але її доцільно здійснювати на основі комплексного підходу, з врахуванням професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, складності функцій та досягнутих результатів.

Оцінка ділових якостей працівника здійснюється найбільш універсальними ознаками, що суттєво впливають:

-  на індивідуальну продуктивність праці;

-  на морально-психологічний клімат у колективі;

-  на всю атмосферу трудового процесу;

-  на практичні результати трудового процесу.

У таблиці 4.3 наведений рекомендований перелік можливих характеристик для оцінки ділових якостей робітників.

Таблиця 4.3 - Бальні оцінки характеристик ділових якостей робітника

Характеристика

(ознаки, риси)

Питома значимість у частках одиниці

Оцінка рівнів ознак з врахуванням їх питомої ваги, балів

1

2

3

4

0,5

1,0

2,0

3,0

1

Професійна компетентність

0,17

0,08

0,17

0,34

0,51

2

Виявляє винахідливість та ініціативність у роботі

0,15

0,08

0,15

0,30

0,45

3

Добре виконує роботу (без нагадувань, примусу), не допускає бездіяльності

0,14

0,07

0,14

0,28

0,42

4

Точно виконує всі доручення, відповідальний

0,13

0,06

0,13

0,26

0,39

5

Вміє ефективно працювати в колективі, допомагає іншим його членам, колегам

0,15

0,08

0,15

0,30

0,49

6

Сприймає зміни на виробництві, виявляє здатність до неординарних рішень і нових ідей

0,15

0,08

0,15

0,30

0,43

7

Емоційно-витриманий

0,11

0,05

0,11

0,22

0,33

Кожна оцінка ділових якостей має чотири рівні виявлення й оцінюється в балах: низький – 0,5, середній – 1, вище середнього – 2, високий – 3 бали. Оцінка від 0,5 до 3 балів встановлюється робітникові за кожною з ознак з врахуванням її питомого значення.

Оцінка всієї сукупності ділових якостей () визначається підсумком оцінок рівнів ознак з врахуванням їх питомої значимості.

Оцінка складності функцій, виконуваних робітниками, проводиться за ознаками, врахованими в тарифно-кваліфікаційному довіднику й відображеними в тарифному розряді, а також беруться до уваги не включені в довідник ознаки, але такі, що впливають на складність праці робітників і вимагають від них більшого напруження, досвіду, зусиль, а саме: