Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 16

-  категорії (персональні, групові і накази з організації);

-  групи (в категорії персональні: відпустки, відрядження; прийоми, переклади, звільнення; інші);

-  типи наказів.

Будь-який наказ проходить дві фази – видання і проведення. На фазі видання відбувається формування змісту, друк, узгодження і підписання відповідним посадовцем. Після підписання наказу керівником проводиться його проведення, тобто занесення або зміна в базі даних відповідної інформації згідно з типом наказу.

Всі люди, пов'язані з організацією, розділені в PersonPro2.0 на три категорії: кандидати; співробітники, що працюють; звільнені.

При першому контакті потенційний працівник реєструється як кандидат.

У разі його прийняття на роботу шляхом видання і проведення відповідного наказу, він переходить в категорію працюючих.

При звільненні співробітника, знову-таки через наказ, він переходить в категорію звільнених. Передбачена можливість включення звільненого співробітника в категорію кандидатів.

Для кандидатів використовується два типи наказів – прийом на роботу і призначення на посаду (для керівного складу). Для працюючих співробітників система дозволяє готувати довільні кадрові накази (переклад на постійну або тимчасову посаду, звільнення, зміну окладу, персональних надбавок, надання відпусток і направлення у відрядження і т.п.).

Груповий наказ – це сукупність декількох, в загальному випадку, різнорідних персональних наказів, з'єднаних одним документом і датою видання. Персональні накази, що входять до групових, не відображаються в списку персональних наказів в «Каталоге приказов», але в списку наказів з кожного співробітника і кар'єрі вони присутні.

Типи наказів можуть додаватися і самим користувачем програми.

При проведенні наказів в «Карточку сотрудника» в його кар'єру автоматично заноситься інформація про переміщення співробітника і інші зміни його стану.

Для генерації тексту наказу і його друку використовується вбудований в Windows текстового редактора WordPad.

Для друку наказів і інших документів використовується набір шаблонів, в які передається відповідна інформація з програми. Шаблони, що поставляються з програмним комплексом PersonPro2.0, містять типові формулювання розпорядливої частини наказів і іншу обов'язкову інформацію відповідно до чинного законодавства. Ці шаблони можна змінити відповідно до специфіки організації, а форму введення інформації для відповідного наказу можна набудувати за бажанням користувача.

Підсистема «Отчеты» призначена для отримання звітів, пов'язаних з персоналом і організаціями. З програмою PersonPro 2.0 поставляється декілька десятків типових звітів, які розбиті за категоріями:

-  лікарняні;

-  одиничні форми - звіти з співробітника (форми П-2, П-3, П-4), розпорядливі частини наказів (їх шаблони);

-  звіти із структури організації і ШР;

-  професійні якості і стаж (звіти за стажем співробітників на вибрану дату, звіти з певним значенням конкретного стажу і за професійними якостями співробітників).

-  довільні списки і звіти.

У вікні «Отчеты» можна створювати і роздруковувати вбудовані звіти на папері або зберігати їх у файлах, а також використовувати засоби конструювання звітів.

Кожний з типових звітів має свою назву і включає базовий тип запиту, схему даних і шаблон, які можуть змінюватися користувачем. Для цього використовується конструктор звітів. В програмі PersonPro2.0 можливі два підходи до створення нового звіту: на підставі існуючого; «з нуля», коли створюється звіт з абсолютно новими елементами.

Відбір записів з бази даних для звіту виконується за допомогою фільтру. Для створення фільтру в нього треба додати умови, а потім провести їх настроювання.

3.3 Опис програмного продукту, який використовується для виконання лабораторної роботи

Для установлення прикладного програмного продукту використовується:

персональний комп'ютер типу Pentium із стандартною конфігурацією апаратних засобів (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор типу «миша»); операційна система Windows 2000\XP; програмний пакет Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel).