Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 10

Кожний студент індивідуально вибирає HR-систему для проведення оцінювання і аналізу. HR-система може бути вибрана із списку:

-  програма «PersonPro 2.0» від компанії АМИ-Украина (personpro.ami.ua);

-  інформаційно-пошукова система «Персонал» компанії «Протока» (www.protoka.ua);

-  додаток «Отдел кадров» пакету X-DOOR 5 від компанії SoftTaxi (www.softtaxi.com.ua);

-  «inTEAM: Структура» і «inTEAM: Кадры» від компанії «ПУЛ» (www.pool.kiev.ua);

-  модуль «Учет кадров» системи «Свод» компанії «Компас-Україна» (www.svod.com.ua);

-  «Кадры-Старт» 1.2 и «Кадры Предприятие» 1.2 від «НетКом Текнолоджи» (www.nct.kiev.ua);

-  модуль «Кадры» системи «FinExpert» від «IDM»(www.finexpert.com);

-  пакет «БОСС-Кадровик» компанії «АйТи» (www.it.ru);

-  програмний комплекс «АиТ:\Управление персоналом» від компанії «Софт АиТ» (www.aitsoft.ru);

-  програма «Парус-Кадры» від компанії «Парус» (www.parus.ru);

-  модуль «Управление персоналом» системи управління підприємством компанії «Галактика» (www.galaktika.ru);

-  програма «1С: Зарплата и Кадры» компанії 1С (www.1c.ru).

Для оцінки і аналізу може бути вибраною і будь-яка інша сучасна HR- система, що реалізовує функції автоматизованого обліку та управління персоналом організації. Коротка характеристика деяких українських, російських і західних HR-систем надається в літературі [3,5].

2.2.2 Розглянемо деякі основні теоретичні положення, необхідні для виконання даної лабораторної роботи.

Ефективність роботи будь-якого підприємства або організації багато в чому залежить від ефективності управління персоналом. Чим більше чисельність персоналу, тим складніше управляти працівниками і контролювати виконання ними завдань, складніше добитися координації дій співробітників різних структурних підрозділів.

В теперішній час процес управління персоналом вимагає серйозної інформаційної підтримки. Основою успішного управління персоналом в першу чергу є організація обліку. Особливо актуальна ця проблема для середніх і крупних підприємств. Облік сотень і тисяч працівників – це достатньо трудомістка процедура, яка припускає реєстрацію і обробку великої кількості статистичної інформації з кожного співробітника. Ведення обліку персоналу, хоча і здійснюється в певному правовому полі, і вже існують затверджені типові форми наказів і звітів, проте, на кожному підприємстві реалізовано по-своєму.

Самими загальними відомостями, які враховуються в рамках систем управління персоналом і використовуються керівництвом для ухвалення рішень з управління, є:

-  відомості про постійний склад персоналу (прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання, вік, час прийняття на роботу і т.п.);

-  дані про структуру персоналу (кваліфікаційну, за статтю, за віком, національну структуру; удільну вагу інвалідів, удільну вагу робочих, службовців, кваліфікованих робітників і т.п.);

-  плинність кадрів;

-  втрати часу в результаті простоїв, за хворобою;

-  дані про тривалість робочого дня (повністю або частково зайняті, працюючі в одну, декілька змін або нічну зміну, тривалість відпусток);

-  заробітна платня робітників і службовців (її структура, додаткова заробітна платня, надбавки, сплата за тарифом і понад тариф);

-  дані про послуги соціального характеру, що надаються державою і правовими організаціями (витрати на соціальні потреби, що виділяються відповідно до законів, тарифних договорів, добровільно).

Відомості про персонал можна систематизувати і представити у вигляді базових і змінних даних. Базові дані розділяються на постійні і умовно-постійні. До постійних даних відносяться, наприклад, відомості про стать, дату народження. До умовно-постійних даних відносяться, наприклад, відомості про тарифну сітку, штатний розклад. Змінними даними, наприклад, можуть бути відомості про прогули, простої.

Інформація про персонал є сукупністю всіх оперативних відомостей, а також процесів їх розробки. Вона повинна відповідати наступним вимогам: