Определение неудовлетворительной структуры баланса и прогнозирование банкротства предприятия. Дисконтирование по простым процентам. Общие принципы управления пассивами. Системный подход к управлению пассивами (материал изложен белорусским языком), страница 37

Пры закупцы 500 пар абутку ў абутковай фабрыкі кошт закупле-ных тавараў па цэнах набыцця складзе18,4 х 500 = 9200 тыс.р.,а пры заключэнні кантракта на 1000 пар: 9200 + (15,3 х 500) = 16850 тыс. р.Прырост валавага даходу па першым варыянце кантракта вызначыцца ў памеры 9200 х 10: І00 = 920тыс. р.,а па другім варыянце кантракта:16850 х 10 : 100 = 1685 тыс. р.Абагульніўшы зробленыя разлікі можна вызначыць сярэднюю цану рэалізацыі адной пары абутку:

а)   пры закупцы 500 пар:(9200+920+((9200+920)*20)/500)=24,288 тыс.р.

б)   пры закупцы 1000 пар:(16850+1685+(((16850+1685)х20)/100))/1000=22,242 тыс.р. Зыходзячы з гэтага прагнозны тавараабарот па цэнах рэалізацыі разам з падаттсам на дабаўленую вартасць пры розных варыянтах яго павелічэння дасягне:

а)   пры адмове ад заключэння кантракта з абутковай фабрыкай:39730+((39730 х 20)/100)=47676 тыс.р.

б)   пры дадатковай закупцы 500 пар абутку:47676 + (24,288 х 500) = 59820 тыс р.;

в)   пры дадатковай закупцы 1000 пар абутку:59820 + (22,242 х 500) = 70941 тыс. р.

Валавы даход абутковага склада пры адмове ад заключэння кан-тракта з абутковай фабрыкай можна прагназаваць на суму:39730 х 10: 110-3612 тыс.р.,

а з ўлікам прыросту за кошт заключэння кантракта па першым варыянце:3612 + 920 = 4532тыс.р.

і па другім варыянце:3612+ 1685 = 5297 тыс.р.

Усе іншыя разлікі, неабходныя для вызначэння прагнозных велічынь прыбытку, зроблены ў табл. 9.4.

Таблица 9.4. Расчет прибыли обувного склада оптовой базы при достиженпии разных объемов т/о

Показатели

Прогнозные варианты оптового т/о

Фактичеки

Отказ от заключения контракта

заключения контракта на 500 пар

заключения контракта на1000пар

1.Оптовый т/о

47676

59820

70941

69384

2.Валовый доход

3612

4532

5297

5190

3.Отч. на пополнение СОС(стр.2*6%/100)

217

272

318

311

4.Отч.3%((стр.2-стр.3)*0,03)

68

85

100

98

5.Отч.1,15%((стр.2-стр.3-стр.4)*0,0115

83

104

122

120

6.Перем. ИО(стр.1*4,935%)

2353

2952

3501

3424

7.Пост. ИО

1015

1015

1015

1015

8.Расх. на маркетинговые исследования

-

-

-

70

9.Pr обувного склада(стр.2-3-4-5-6-7-8)

-124

104

241

152

10.Pr вместе с отч. на пополн. СОС(стр.3+стр4)

93

376

559

463

11.Потери от ученки обуви

-прогнозные

-фактические

295

995

84

Адлічэнні на папаўненне ўласных абаротных сродкаў для гандлёвага прадпрыемства па сутнасці справы гэта таксама прыбытак, які нават не абкладваецца падаткам на прыбытак. Таму пры заключэнні кантракта з абутковай фабрыкай на пастаўку 500 пар абутку можна чакаць прыросту прыбытку разам з адлічэннямі на папаўненне ўласных абаротныў сродкаў на суму:355-93 = 262тыс.р.,а пры заключэнні кантракгга на 1000 пар прырост павінен скласці:559-93=466тыс. р.

Аднак страты ад уцэнкі могуць дасягнуць:

       а)  пры першым варыянце закупак абутку:(18,4 - 12,5) х 500 х (1 - 0,9) = 295 тыс. р.;

б)   пры другім варыянце закупак абутку:(15,3 - 12,5) х 500 х (1 - 0,5) + 295 = 995 тыс. р.

Пагроза значных страт ад уцэнкі абутку, якія пры закупцы партыі колькасцю 1000 пар могуць перавысіць прыбытак ад гэтай аперацыі, прымушае аптовую базу пагадзіцца з дадатковымі выдаткамі па даследаванні попыту.

Улічваючы прыведзеныя вышэй паказчыкі верагоднасці рэалізацыі ўказанай колькасці абутку, сярэдні чаканы прырост прыбытку разам з адлічэннямі на папаўненне ўласных абаротных сродкаў складзе:((262x0,9)+(466x0,5))/(0,9+0,5) = 335тыс.р

Разлічаную  велічыню  сярэдняга  чаканага  прыросту  прыбытку прымем у якасці вартасці поўнай інфармацыі, а чаканую велічыню прыросту прыбытку пры продажу 1000 пар абутку — у якасці вартасці няпоўнай інфармацыi, якая складзе:466х0,5=233тыс.р.

Зыходзячы з гэтых разлікаў гранічная цана інфармацыі аб попыце на абутак для дадзенай аптовай базы вызначыцца ў памеры:335-233 = 102тыс.р.

Разгортваючы далей гэты прыклад уявім, што фактычна аптовая база за праведзеныя маркетьшгавыя даследаванні заплаціла 70 тыс. р. і на падставе атрыманых вынікаў закупіла 900 пар абутку, з якіх 500 пар па цане пастаўшчыка 18,4 тыс. р. за пару, і 400 пар па цане 15,3 тыс. р. Па прычыне недакладнасцi вынiкаў маркетынгавых даследа-ванняў 30 пар абутку не былі прададзены па вызначанай цане. Страты ад уцэнкі склалі:(15,3-12,5)х30 = 84тыс.р.

У табл. 9.3 разлічаны фактычны фінансавы вынік, які быў атрыманы ад ажыццяўлення гэтай аперацыі. Паколькі з закупленай партыі абутку 30 пар не было прададзена, то вартасць прададзенага абутку па цэнах пастаўшчыка складзе:(500-30) х 15,3 + 9200 = 15779тыс. р.,а прырост валавага даходу:15779 х 10: 100= 1578 тыс. р.

У сувязі з гэтым яго агульная велічыня дасягнула 3612+ 1578 = 5190 тыс.р.,

а аптовага тавараабароту склала:59820 + (22,242 х 430) = 69384 тыс. р.

У выніку агульная сума прыбытку разам з адлічэннямі на папаўненне ўласных абаротных сродкаў за мінусам страт ад уцэнкі складзе:463-84 = 379млнр.

У выпадку набыцця 1000 пар абутку страты ад уцэнкі склалі б:(15,3 - 12,5) х (1000 - 900 + 30) = 364 тыс. р.,а агульная сума прыбытку разам з адлічэннямі на папаўненне улас-ных абаротных сродкаў за мінусам страт ад уцэнкі:559-364= 195 тыс.р.

Такім чынам выйгрыш прадпрыемства, атрыманы ў выніку выкарыстання больш дакладнай інфармацыі, нягледзячы на дадатковыя выдаткі па аплаце маркетынгавых паслуг, склаў:379-195 = 184тыс.р.

Зробленыя разлікі сведчаць аб тым, што прыняцце фінансавых рашэнняў ва ўмовах недахопу інфармацыі або нізкай яе якасці вядзе да росту рызыкі і паніжэння сярэдняга даходу. Патрэбнасць суб'ектаў гаспадарання ў адпаведнай інфармацыі абумоўлівае стварэнне імі інфармацыйнага асяродцзя бізнесу ўласнымі сіламі або з дапамогай спецыалізаваных фірм, якія аказваюць паслугі па рэйтынгавым аналізе сфер бізнесу, стварэнні аўтаматызаваных банкаў інфармацыйных звестак. Вялікае значэнне мае таксама рэгулярная аператыўная перадача эканамічнай інфармацыі на тэлебачанні, па радыё і публікацыя ў друку.