Определение неудовлетворительной структуры баланса и прогнозирование банкротства предприятия. Дисконтирование по простым процентам. Общие принципы управления пассивами. Системный подход к управлению пассивами (материал изложен белорусским языком), страница 30

Прагнозныя разлікі дэбіторскай і крэдыторскан запазычанасці неабходны таксама для абгрунтаванага вызначэння памеру банкаўскага крэдыту і іншых пазык, які разлічваецца як рознасць паміж сумай планавых рэшткаў таварна-матэрыяльных каштоўнасцей разам з іншымі выдаткамі і планавай сумай крыніц іх пакрыцця, У гандлі асновай для разліку прагнознай велічыні крэдыту на квартал з'яўляюцца план рознічнага тавараабароту і нарматывы таварна-матэрыяльных запасаў, грашовых сродкаў і іншых каштоўнасцей, прагнозная запазычанасць пакупнікоў за адгружаныя ім тавары, крэдыторская запазычанасць гандлевага прадпрыемства сваім пастаушчыкам, нарматыў удзелу ўласных сродкаў прадпрыемства ў аплаце тавараў, іх абарачальнасць і іншыя паказчыкі.

Пасля вызначэння пералічаных велічынь прагнозных паказчыкаў патрэбнасць у банкаўскім крэдыце можна разлічыць наступным чынам:ППК - ПРТ + ПДЗ - УКФАА - ПКЗ, дзе ППК-прагнозная патрэбнасць у банкаўскім крэдыце;ГТРТ-прагнозныя рэшткі таварна-матэрыяльных каштоўнасцей;ПДЗ-прагнозная дэбіторская запазычанасць;УКФАА-уласныя крыніцы фарміравання абаротных актываў;ПКЗ-прагнозная крэдыторская запазычанасць.

Аднак патрэбную суму прадпрыемства можа і не атрымаць ад камерцыйнага банка, паколькі банкі, як правіла, не крэдытуюць дэбіторскую запазычанасць і прымаюць у разлік пры вызначэнні магчымай велічыні крэдыту нарматыў удзелу ўласных сродкаў у аплаце таварна-матэрыяльных каштоўнасцей. У такой сітуацыі прадпрыемства вымушана шукаць дадатковыя крыніцы папаўнення фінансавых рэсурсаў, мяняць структуру актываў, павялічваць іх абарачальнасць або прымаць іншыя кіраўніцкія рашэнні для ажыццяўлення гаспадарчай дзеннасці ў патрэбным аб'ёме.

Акрамя прагназавання дэбіторскай запазычанасці пакупнікоў і крэдыторскай запазычанадці пастаўшчыкам важнае значэнне ў кіраванні разлікамі мае прагноз запазычанасці перад бюджэтам, а таксама стану разлікаў з іншымі дэбіторамі і крэдыторамі. Прагназаванне кожнага віду запазычанасці мае свае асаблівасці, абумоўленыя парадкам ажыццяўлення разлікаў па тых або іншых аперацыях. Методыку прагназавання такіх разлікаў вызначае фінансавая служба прадпрыемства зыходзячы з асаблівасцей гаспадарчай дзейнасці канкрэтнага прадпрыемства.

У аснове прагназавання крэдыторскай запазычанасці перад бюджэтам па падатках ляжыць падатковае планаванне і ўстаноўленыя тэрміны выплаты падаткаў, на падставе якіх распрацоўваецца падатковы каляндар. Запазычанасць па заработнай плаце і налічэннях на яе прагназуеца зыходзячы з планавага фонду заработнай платы, тэрмінаў яе выплаты, а таксама ставак адлічэнняў ў фонды сацыяльнай абароны і іншыя фонды, базай фарміравання якіх з'яўляецца заработная плата.

8.Метод.опред-я целесообр. Д/з в результ.либерализации в усл.оплаты отг. прод.

Одним из направлений упр-ния расчетами  я/я опред-ние max размера ДЗ, а также опре-ние целесоб-сти ее роста. Для пре-тия бузусловно выгодно я/я снижен ДЗ. Но т.к. снижен ДЗ требует в 1 очередь отгрузки про-ции тем пок-лям, к-рые м. ее оплатить сразу. Пре-тие м. иметь излишние запасы ГП либо работать не в полную силу. В этих условиях пре-тие м. иметь затруднения, т. к. полученая Валовая Маржа не б. покрывать пост затраты. В связи с этим фин. служба д. искать реш задач о выдаче пок-лям бесплат товар кредита. При этои фин. служба д. опре-ть ту ДЗ, к-рую м. выдержать пре-тие.

В том случаи, когда для покрытия ДЗ испол банк кредит необх опре-ть макс сумму, к-рую пре-тие м. потратить на оадату % за кредит, к-рый необходим для фин-ния ДЗ.

В любом случаи все дополнит р-ды и затраты в результате увеличен ДЗ д.б. перекрыты приростом Вал маржи:

ВМ=В-переменр-ды

Кроме этого необход учитывать, что отгру-ная про-ция не в полной силе пр/сп покуп. м. привести к росту затрат связанных со списанием безнадеж долгов.

*допустим пре-тие выпускает 2 вида про-ции(А,Б), на ко-рую была получена заявки поку-лей в объеме: А сто-ть 420т.р., заявок на 3200 ед.; Б 570 т.р., на 3100ед.

Из этого прогноз В. без НДС 3111000т.р.

При такой ситуации пре-тие было загружено на 63%. В результате оно получит фин.результат: Перемен. Затр. 237т.р. на ед.; Постоянные р-ды на весь выпуск 1634767 р. 

Фин.результ=ВбезНДС–РЦФ-МЦФ-(пост.+перемен. Р-ды)

Уб=3111000-3%-1,15%-(1634767+237*(3200+3100))=-144900

Допустим, чтобы перейти к Рен. работе, пре-тие решило либерелизовать оплату отгр. про-ции.

Указанная В определена исходя из заказов, с условием что оплата на протяжении 6 дн. после отгрузки.

В том случаи, когда пре-тие увеличило срок до 20 дн. заявок поступило столько, что пре-тие м. полностью загрузить свои мощности, и выпустить про-ции на 4940млн.р.за реализацию 10000ед.

Пр=4940000-3%-1,15%-(1634767+(237*10000))=731927т.р.

Однако пре-тие б иметь и дополн. р-ды, за счет списания Д/з тех поку-лей, к-рые окажуться не пл/сп и не смогут оплатить про-цию.

допустим фин. служба план-ет при расширении круга поку-лей, что  безнадежные долги составят 3% от отгр. про-ции. (4940000+18%(НДС)*3%=174876р.

В результате если прирост ДЗ покрывать за счет банк. кред. необх. рассчитать  сумму р-дов за банкю кредит

3111000+18%=3670980(В с НДС); Оборач=365/6=61 день; прирост ДЗ=3670980/61=60180

4940000+18%=5829200

365/20=18

58292000/18=323844

сумма % за кредит=323844*32%=103630 р.

731927-174876-103630=453421 р.(чистый доход пре-тия)

Проведение таких расчетов требует высокой квалиф. работ., т.к. при принятии не правильных решений пре-тие м. нести потери. В связи с этим все расчеты делаются в несколько вариантов и решение принимается после все стороннего анализа всеми специалистами пре-тия.

Тема 6: Финансовый риск

1. Виды риска и совокупный риск дейст. пре-тия

Дзейнасць любога прадпрыемства спалучана з рызыкай, якая абумоўлена нявызначанасцю і хуткай зменлівасцю эканамічнай сітуацыі ў рэгіёне, галіне і дзяржаве ў цэлым. Рызыка — верагоднасць узнікнення страт і недаатрымання, даходаў у параўнанні з прагнозным варыянтам па прычыне немагчымасці дасягнуць пастаўленай мэты, нявызначанасці прагнознага выніку і яго суб’ектыўнай ацэнкі.