Определение неудовлетворительной структуры баланса и прогнозирование банкротства предприятия. Дисконтирование по простым процентам. Общие принципы управления пассивами. Системный подход к управлению пассивами (материал изложен белорусским языком), страница 20

Гэта работа на нашых прадпрыемствах знаходзіцца на вельмі нізкім узроўні. Некалькі дзесяцігоддзяў дзейнасці прадпрыемстваў без арыентацыі на натуральны плацёжаздольны попыт спажыўцоў прывяло да адсутнасці навыкаў планавання патрэбнасці як у асноўных, так і ў абаротных сродках. На большасці прадпрыемстваў адсутнічаюць прафесійна распрацаваныя бізнес-планы. Гэта вядзе да таго, што няма абгрунтаваных лічбаў, якія характарызуюць размеркаваную ў часе патрэбнасць прадпрыемства ў фінансавых рэсурсах, норму бясстратнасці і іншыя паказчыкі, патрэбныя для эфектыўнага кіравання актывамі.

Такім чынам, кіраванне актывамі павінна забяспечыць аптымальнае планаванне іх патрэбнасці, наяўнасць фінансавых рэсурсаў для набыцця і эфектыўнае выкарыстанне. Абагульняючы адзначанае, можна зрабіць наступную агульную выснову аб кіраванні актывамі: неабходна старанна планаваць і пралічваць актыўныя аперацыі адносна таго, што і ў якіх колькасцях вырабляць, каму і па якіх цэнах прадаваць, і, зыходзячы з гэтага планавання, прыводзіць ў адпаведнасць велічыню і структуру актываў прадпрыемства.

Існуюць чатыры тыпы палітыкі фінансавання актываў прадпрыемства: ідэальны; агрэсіўны; кансерватыўны; кампрамісны.

Ідэальны варыянтазначае, што прадпрыемства фінансуе як пазаабаротныя актывы, так і бягучыя актывы за кошт ўласнага капіталу. Прадпрыемства не карыстаецца банкаўскімі крэдытамі, а крэдыторская запазычанасць носіць кароткатэрміновы характар і не перавы-шае перыяд. неабходны для ажыццяўлення спісанння іх на рахункі атрымальнікаў.

Агрэсіўны варыянтазначае, што бягучыя актывы па велічыні аднолькавыя з кароткатэрміновымі абавязацельствамі, а пазаабаротныя актывы фінансуюцца за кошт уласнага капіталу і доўгатэрміновых пазык. Пры такім тыпе фінансавання актываў чысты абаротны капітал прадпрыемства адсутнічае. Чысты абаротны капітал-рознасць паміж бягучымі актывамі і бягучымі абавязацельствамі, якая паказвае, у якім памеры бягучыя актывы пакрываюцца доўгатэрміновымі крыпіцамі фінансавых рэсурсаў.

Пры адсутнасці чыстага абаротнага капіталу максімальнага значэння дасягае рызыка страты ліквіднасці, паколькі неабходнасць разлічыцца з усімі крэдыторамі можа паставіць прадпрыемства на мяжу банкруцтва. Тым не менш гэты тып фінансавання актываў дае магчымасць ажыццяўляць аператыўную дзейнасць з мінімальнай велічынёй уласнага капіталу.

Кансерватыўны тыпфінансавання актываў прадугледжвае раздзяленне бягучых актываў на пастаянную і пераменную часткі. Пастаянны абаротны капітал-сістэмная частка бягучых актываўу выглядзе грашовых сродкаў, дэбіторскай запазычанасці і вытворчых запасаў, патрэбнасць у якіх пастаянная на працягу ўсяго аперацый-нага цыклу, не залежыць ад сезонных і іншых ваганняў аб'ёму апера-цыйнай дзейнасці, не звязана з фарміраваннем запасаў сезоннага за-хоўвання, датэрміновьш завозам і мэтавым празначэннем. Гэта мінімум абаротных сродкаў, патрэбных прадпрыемству для ажыццяўлення бягучай аперацыйнай дзейнасці. Пераменны абаротны капітал-дадатковыя бягучыя актывы, патрэбныя ў перыяды сезоннага павелічэння аб’ёмаў дзейнасці і для стварэння страхавога запасу.

Зыходзячы з такога раздзялення абаротных сродкаў, кансерватыўны тып палітыкі фінансавання актываў заснаваны на тым, што пазаабаротныя актывы, пастаянныя абаротныя актывы і палавіна пера-менных абаротных актываў фінансуюцца за кошт уласнага капіталу і доўгатэрміновых пазык, а другая частка пераменных абаротных актываў-за кошт кароткатэрміновых пазык. Такая палітыка дае магчымасць забяспечыць высокую ліквіднасць, што адносіцца і да кампраміснага падыходу, які прадугледжвае ў адрозненне ад кансерватыўнага тыпу фінансаванне за кошт кароткатэрміновага пазыковага капіталу ўсёй пераменнай часткі абаротных актываў.

У залежнасці ад свайго стаўлення да фінансавай рызыкі кіраўніцтва прадпрыемства выбірае адзін з чатырох тыпаў палітыкі фінансавання актываў.

3.Оптимиз. фин. эксплуат. потреб. и ин. цикла.

Для управ. Об. А. пр-ия большее знач. имеет опред. и оптимиз. фин.-экспл. потреб. пр-ия.

Размер фин.-экспл.потр. показ., какой велич. об. кап. должен распоряж. пр-ие, чтобы выполн. постав. последним задачи.

Размер ФЭП расчит. следующ. образом: Зап. и затр.+Д/з-К/з

Допустим в соотв. с б/б пр-ия Зап. и затр. в НЗП сост. 22810 м.р. Д/з 6123 м.р. и К/з 10887 м.р. ФЭП=22810+6123-10887=18046 м.р. Этот показ. хар-ет размер д. ср., котор. необх. пр-ию для осущ. его хоз. деят., при задан. объеме вып. прод., пр-ых зап. врем. оплаты Д/з и К/з.

Чем > показ. ФЭП, тем  > нехватка Чист. Об. К. б. чувств. пр-ие.

В нашем примере ЧОК сост. 10125 м.р., а для обеспеч. норм. деят. в распор. пр-ия постоян. д. наход. на р/сч (др. банк. сч) 124 м.р., то тогда нехватка ЧОК сост.: ЧОК=ФЭП-налич. чок+потреб. налич. д.ср. 18046-10125+124=8045 м.р. Эта сумма д. покрыв. за сч. банк. кредитов исх. из этого одним из страт. метод. упр. Об. А. явл. с уменш. разм. фин.-экспл. потр.

Размер Фэп м. по уменш. за счет ускор. оборач-ти зап., инкас. Д/з либо уменш. К/з.

К/з явл. наибол. дешевым источ. фин. рес., однако при значит. росте этого источ. возник. угроза потери пл/СП. пр-ия. Поэтому по причине админ. пр-ия д. найти приемлемым размеры Д/з и К/з.

В любом случае для пр-ия наибол. выгодна, когда К/з преувеличив. Д/з.

Для сравн. величин ФЭП и изуч. их динам. Этот показ. может расчит. в % к объему выручки.

***допуст. месячн. объем выр. при таком разм. ФЭП=53123 м.р. тогда его ФЭП в % к Выр. сост. 18046:53123*100=34%

Когда в дан. мес. кол-во дн.=30, то в этом мес. примерно=10 дн. пр-ие д. раб. на то, чтобы покрыть ФЭП для обеспеч. след. произв. торг. цикла.

Болшое значение в управ. Об. А. имеет сокращ. фин. цикла, это значит периода Об-ти ден. налич. на протяж. котор. ден. ср-ва отвлечены из оборота.

Продолж. фин. цикла зависит от продолж. операц. цикла и об-ти.

Опер. цикл-период, на протяж. котор. рес. нахо. в Зап. и Д/з.: ОЦ=общая продолж. Об-ти Зап. и Д/з.

Т.к. пр-ие оплачив. сч. постав. через опред. промежут. времени, то продолж. фин. цикла уменьшена на ср. период пользов. ср-ми пост.Исходя из этого: Прод. ФЦ=вр. об-ти произв. зап+вр. об-ти Д/з-вр. об-ти К/з.