Определение неудовлетворительной структуры баланса и прогнозирование банкротства предприятия. Дисконтирование по простым процентам. Общие принципы управления пассивами. Системный подход к управлению пассивами (материал изложен белорусским языком), страница 13

При увелич Пр особенно в условиях инфл возраст риск для комбанка компенсировать этот риск. В связи с этим при наращ Пр предпр-е м получить сумму затрат в рез-те того, что банки увелич % за кр-т.

Допустим в нашем примере ЭФР составит >2%. С целью увелич Пр организ-я  вынуждена использ-ть банк кр-т. Дляэтого размер банк кр-та будет доведен до 1500млн.р. Но когда комбанк увеличит % за польз-е кр-том, в рез-те чего кр-т определ-ся в размере 25%. Исходя из этого размер ЭФР =(1-0,1902)*(22,73-25)*1500/2972=-0,93

ЭФР бедет отрицотелен. Это б означать, что польз-е банк кр-том приводит к пониж-ю Rсс примерно на 1%. Т.О. получение кр-тов выгодно только при положит ЭФР.

Разница между ЭR и сред расчет ставкой % за кр-т не м.б. отрицательной. Кроме ЭФР при принятии управленч решения в совокуп-ти необход-мо учитыв-ть и ЭОР.

ЭОР – заключ в том, что изменение размера выр от реализ прод всегда влечет за собой более мощные изменения Пр. Для определения силы воздействия операц-го рычага использ-ся соотнош-е ВМ и Пр.

ВМ=Выр от реал-Пер расх

Увелич Пр под влиянием роста объема реализ за счет измен пост издержек назыв-ся силой воздействия операц-го рычага

Для определения силы воздействия ОР расчит порог R – пред собой сумму Выр от реализ, при которой предпр-е уже не имеет убытков, но однако не имеет Пр.

Порог R определ-ся путем построения модели безубыт-ти. Сила воздействия ОР расчит для задан объемов Выр. По мере измен объема Выр измен-ся и сила воздействия ОР.

При не > отдалении ПR сила воздействия ОР будет мах, а затем может пониз-ся и сниж-ся до min, при достиж-и max величины выручки в гран. ее диапазона. В котором совокупная величина пост. расх. и ур-ня перемен. расх. ост-ся пост-й.

Тема 2: Моделирование безубыточн. пред-ия и разработка направл. на max R.

1. Метод. постр. граф. безубыточн.

Адным з важных прыёмаў фінансавага менеджменту з'яўляецца мадэліраванне бясстратнасці. Яно дазваляе атрымаць фшансавую інфармацыю, якая дапамагае менеджэрў выбраць лепшае рашэнне. 3 дапамогай мадэліравання бясстратнасці вытворчасці выпрацоўваюцца кароткатэрміновыя рашэнні, якія прымаюцца з улікам агульнай абстаноўкі на сённяшні дзень, а таксама матэрыяльных, людскіх і фінансавых рэсурсаў, якія знаходзяцца ў распараджэнні прадпрыемства на момант прыняцця рашэння.

Выкарыстоўваючы методыку мадэліравання бясстратнасці, можна вызначыць уплыў змянення адпаведнага ўзроўню прадукцыйнасці або аб'ёму вытворчасцІ на фінансавыя вынікі, пакодькі ён грунтуецца на задежнасці даміж даходамі ад пррдажу, выдаткамі і прыбыткам на працягу кародкага атрэзка часу. На падставе гэтай інфармацыі прымаюцца аптымальныя кароткатэрміновыя рашэнні аб выпуску прадукцыі, якія накіраваны на максіальнае павелічэнне чыстага паступлення наяўных сродкаў ад рэалізацыі вырабленай прадукцыі або прыбытку.

Мадэліраванне оясстратнасці грунтуецца на метадзе аналізу па валавым маржынальньш даходзе і звязана з аналізам долі нязменных выдаткаў у іх агульнай суме. Мэта мадэліравання бясстратнасці-вызначыць, што адбудзецца з прыбыткам, калі пэўны ўзровень прадукцыйнасці або аб'ёму вытворчасці зменіцца, і карыстаючыся атрыманай інфармацыяй адшукаць варыянт бясстратнасці, змяняючы ў пэўнай меры зыходныя параметры.

Гэты прыём выкарыстоўваецца для прыняцця рашэння датычна арганізацыі новай вытворчасці, развіцця і расшырэння той вытворчасці, якая ўжо існуе, выпуску новай прадукцыі і г. д. Пры гэтым заўсёды неабходна мець на ўвазе рызыку, абумоўленую высокай доляй пастаянных выдаткаў у складзе сабекошту прадукцыі. Такая структура сабекошту ў крытычных умовах можа пазбавіць прадпрыемства магчымасці ажыццяўляць бясстратную дзейнасць.

Пры аналізе бяссстратнасці ключавымі з'яўляюцца наступныя тры фактары:1.цана продажу вырабленага прадукту;2.пераменныя выдаткі вытворчасці, рэалізацыі і кіравання;3пастаянныя   (фіксаваныя)   выдаткі   вытворчасці,  рэалізацыі і кіравання.

Паколькі мэтай аналізу бясстратнасці з'яўляецца вывучэнне суадносін паміж змяненнямі аб'ёму вытворчасці і прыбыткам прадпрыемства, то для канкрэтнага варыянта прымаецца дапушчэнне, што ўсе астатнія пераменныя, у тым ліку і цана, застаюцца нязменнымі. Стабільнасць цаны продажу залежыць ад некалькіх фактараў, у тым ліку ад кан'юнктуры рынку і агульнага стану эканомікі дзяржавы. Бёзумоўна, фірма можа рэалізаваць узрастаючую колькасць вырабленай прадукцыі шляхам памяншэння цаны адзінкі гэтай прадукцыі за кошт паніжэння яе сабекошту.

Для ўліку змяненняў гэтых пераменных выкарыстоўваецца аналіз адчувальнасці, пры якім увага засяроджваецца на тым, як зменіцца прыбытак пры змяненні цаны, структуры асартыменту, велічыні пе-раменных або пастаянных выдаткаў ці іншых першапачатковых ацэнак і дапушчэнняў.

Методыку правядзення аналізу бясстратнасці разгледзім на наступным прыкладзе. Дапусцім, чакаецца, што прадпрвемство па стане на 1 ліпеня бягучага года будзе з'яўляцца стратным прадпрыемствам, страты якога складаюць 243850 тыс. р. Фінансавай службе прадпрыемства трэба адказаць на пытанне: пры якім аб'ёме вытворчасці ва ўмовах прагнозных цэн на матэрыяльныя рэсурсы і гатовую прадукцыю, а таксама тарыфаў на аплату працы і іншыя паслугі прадпрыемство не будзе мець ні страт, ні прыбытку, гэта значыць з'яўляцца бясстратным?

Адказ на гэта пытанне дазваляе правільна вырашыць задачу распрацоўкі вытворчай праграмы, накіраванай на дасягненне патрэбнай велічыні прыбытку. Зыходзячы з наяўнасці сыравіны, прадпрыемства ў ліпені плануе вырабляць варэнне вішнёвае, джэм клубнічны, джэм малінавы і пюрэ чарнічнае, якія расфасоўваюцца па 1 кг у шкляныя слоікі. Рэшткаў гатовай прадукцыі ўказанага асартыменту на 1 ліпеня ў прадпрыемства не было. Адным з дапушчэнняў, прынятых пры аналізе бясстратнасці вытворчасці, з'яўляецца роўнасць паміж аб'ёмамі выпуску і рэалізацыі.

Пры аналізе бясстратнасці мяркуецца, што рэалізуецца адзін выраб, або, у выпадку рэалізацыі некалькіх вырабаў, іх рэалізацыя будзе ажыццяўляцца ў адпаведнасці з загадзя вызначаным асартыментам. У такім выпадку рэалізацыя можа быць паказана шляхам прыняцця сярэдніх даходаў і пераменных выдаткаў для дадзенай наменклатуры вырабаў.