Керування підприємством. Стратегічне керування. Антикризове керування підприємством, страница 13


нових регіонах, а також збільшити свою частку на традиційних ринках. Рекомендуються такі інноваційні стратегії:

імітаційна;

 ковзання;

пошуку власної ніші;

зручного випадку.

3.  Низький інноваційний потенціал, але підприємство займає високу конкурентну позицію на ринку. Розвиток підприємства спрямований на збереження позиції лідера за рахунок придбання у власність або одержання контролю над продавцями та постачальниками - вертикальна інтеграція, або придбання контролю над конкурентами - горизонтальна інтеграція. Можливий також випуск продукції, що не відповідає загальному профілю підприємства, - горизонтальна диверсифікованість. Одним з можливих шляхів буде перепрофілювання або скорочення виробництва. Для досягнення цих цілей пропонуються такі інноваційні стратегії:

імітаційна;

 ковзання.

4.  Низький інноваційний потенціал і середня конкурентна позиція на ринку. Підприємство може вижити за рахунок продажу частини підприємства або акцій; перегрупувати або скоротити виробництво з метою скорочення витрат; а також по можливості збільшити випуск продукції, що має максимальний попит, але не співпадає із загальним профілем підприємства. Пропонуються такі інноваційні стратегії:

відтворення;

якості;

відстоювання.

5.  Середній інноваційний потенціал, середня конкурентна позиція. Підприємству необхідно реалізовувати свій потенціал за рахунок покращення або модернізації своєї продукції, а також можливого випуску продукції, що має максимальний попит на ринку, але не співпадає із загальним профілем підприємства, по можливості спробувати збільшити свою частку на традиційних ринках. У зв'язку із цим пропонуються такі види інноваційних стратегій:

якості;

зручного випадку;

пошуку власної ніші.

6. Високий інноваційний потенціал, середня конкурентна позиція. Розвиток підприємства спрямований на прагнення до підвищення конкурентної позиції на ринку. Це можливо за рахунок виробництва продукції, що користується максимальним попитом на ринку, а також збільшення своєї частки на традиційних ринках і виході на нові ринки. Для реалізації цих стратегій підприємству рекомендується використовувати такі інноваційні підходи:

 максимального випередження;

пошуку власної ніші.

7. Низький інноваційний потенціал, низька конкурентна позиція. Підприємство на грані банкрутства. Для того щоб вижити, воно або скоротить своє виробництво, або перегрупує його для скорочення витрат, або направить всі свої засоби, що залишилися, на вдосконалювання продукції, або зіллється з іншим підприємством для проведення спільних робіт. Пропонується інноваційна стратегія опозиції.

8.  Середній інноваційний потенціал, низька конкурентна позиція. У цьому випадку підприємству необхідно підсилити свої конкурентні позиції. Тут застосовують такі заходи: створення спільного підприємства; покращення своєї традиційної продукції; випуск продукції не за профілем, але що має максимальний попит; організація нових виробництв, що збігаються з основним профілем. Для проведення цих заходів рекомендуються такі інноваційні стратегії:

опозиції;

виробничої заменяемости.

9.  Високий інноваційний потенціал, низька конкурентна позиція. Для підприємства в цьому випадку, на наш погляд доцільно підняти свою конкурентну позицію. При високому інноваційному потенціалі можливі такі шляхи розвитку: створення нових виробництв, що супроводжують основний профіль; створення виробництв, що не збігаються з основним профілем роботи підприємства, але мають за мету випустити продукцію, яка користується максимальним попитом на ринку. Рекомендуються інноваційні стратегії:

виробничої заменяемости;

відкриття.

Для порівняння приводимо набір базисних стратегій (табл. 5.4) при аналогічних критеріях вибору стратегії.

Таблиця 5.3
Матриця вибору  інноваційної стратегії