Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 8

6) визначити загальну зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу шляхом додавання часткових змін за рахунок окремих факторів та порівняти отриманий результат з загальною зміною, визначеною на першому етапі за формулою:

∆RВК = ∆RВК(Rпр) + ∆RВК(Р) + ∆RВК(Кфз)                                   (19)

7) результати проведених розрахунків представити у табл. 5 та 6.

Таблиця 5

Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності власного капіталу підприємства

Показник

Значення показника

попередній рік

звітній рік

Коефіцієнт чистої рентабельності продаж

Ресурсовіддача

Коефіцієнт фінансової залежності

Рентабельність власного капіталу

Таблиця 6

Результати факторного аналізу рентабельності власного капіталу підприємства

Фактор

Значення впливу фактору

Значення впливу у % до загальної зміни

Зміна коефіцієнту чистої рентабельності продаж

Зміна ресурсовіддачі

Зміна коефіцієнту фінансової залежності

Загальна зміна

8) проаналізувати отримані результати та зробити висновки.

Ситуаційне завдання 8

Використовуючи інформацію, що наведена у табл. 7, порівняти діяльність двох підприємств для ухвалення рішення про доцільність участі в них своїм капіталом.

Таблиця 7

Деякі показники діяльності підприємств

Показник

Підприємство А

Підприємство Б

Рентабельність власного капіталу

26,9%

11,3%

Значення факторів за моделлю «Du Pont»

Коефіцієнт чистої рентабельності продаж

5,6%

6,2%

Ресурсовіддача

1,2

1,3

Коефіцієнт фінансової залежності

4,0

1,4