Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 5

Ситуаційне завдання 5

Приватна особа планує вкласти кошти в діяльність одного з підприємств. При цьому основними критеріями, які визначають вибір підприємства визначено такі:
-  сума довгострокових зобов’язань;
-  сума активів;
-  коефіцієнт зносу;
-  чистий прибуток;
-  кількість акціонерів.
За допомогою узагальнюючого показника визначити, яке з підприємств є найбільш привабливим для потенційного інвестора.
Вихідні дані наведені в табл. 3
 
Таблиця 3
Деякі показники діяльності групи підприємств
Показник 
ВАТ «А»
ВАТ «Б»
ВАТ «В»
ВАТ «Г»
ВАТ  «Д»
Сума довгострокових зобов’язань,     тис. грн.
300
2590
5000
8500
11500
Сума активів,    тис. грн.
5900
5800
9000
12500
345000
Коефіцієнт зносу
0,32
0,75
0,24
0,43
0,35
Чистий прибуток, тис. грн.
350
1590
3000
4000
5650
Кількість акціонерів
25
250
55
46
3700
 

Ситуаційне завдання 6

Приватна особа планує придбати акції одного з підприємств. При цьому основними критеріями, які визначають вибір підприємства визначено такі:
-  термін існування підприємства;
-  сума активів;
-  коефіцієнт платоспроможності;
-  чистий прибуток;
-  коефіцієнт абсолютної ліквідності.
За допомогою узагальнюючого показника визначити, яке з підприємств є найбільш привабливим для потенційного акціонера. 
Вихідні дані наведені в табл. 4
Таблиця 4
Деякі показники діяльності групи підприємств
Показник
ВАТ    «АБ-1»
ВАТ «Луна»
ВАТ «Ринг»
ВАТ «ТОКС»
Термін існування підприємства, роки 
15
1
5
2
Сума активів,  тис. грн.
25000
34865
4500
8425
Коефіцієнт платоспроможності
0,3
0,8
0,7
0,2
Чистий прибуток, тис. грн.
860
1125
590
2560
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,2
0,02
0,05
0,09