Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 26


Продовження додатку В

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

4

3

3

3

Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

11441,5

13154,9

36513,3

69535,6

Податок на додану вартість

015

1906,5

2192,5

6085,6

11570,1

Акцизний збір

020

025

Інші відрахування з доходу

030

73,2

122,9

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

9535,0

10962,4

30354,5

57842,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

7501,7

9062,1

27046,3

50013,7

Валовий:

   Прибуток

050

2033,3

1900,3

3308,2

7828,9

   Збиток

055

Інші операційні доходи

060

77,3

1010,5

1179,2

4448,3

Адміністративні витрати

070

1018,4

592,1

804,0

1285,4

Витрати на збут

080

689,1

1041,0

2154,1

3308,0

Інші операційні витрати

090

10,5

1271,6

1248,7

4378,6

Фінансові результати від операційної діяльності:

   Прибуток

100

392,6

6,1

280,6

3305,2

   Збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

0,5

Інші доходи

130

20,6

17,0

Фінансові витрати

140

157,9

38,9

173,5

11,4

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

44,0

35,8

93,4

123,8

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

  Прибуток

170

190,7

30,7

2756,8

   Збиток

175

48,0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

133,2

75,3

87,3

736,8

Фінансові результати від звичайної діяльності:

   Прибуток

190

57,5

118,0

2020,0

   Збиток

195

123,3

Надзвичайні:

   Доходи

200

   Витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

   Прибуток

220

57,5

118,0

2020,0

   Збиток

225

123,3