Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 12

Випадковий індекс (ВІ) є табульованою величиною, значення якої залежить від порядку матриці. Таблиця для визначення випадкового індексу наведена у Додатку Д.

Прийнятним вважається значення У менше або рівне 0,1 (у деяких випадках допускається до 0,2).

Результати виконання 4) та 5) етапів рішення завдання доцільно узагальнити у формі табл.9

Таблиця 9

Який з критеріїв

найбільш важливий

при виборі банку

для

залучення коштів?

Репутація банку

Доступність кредитних ресурсів з точки зору необхідного забезпечення (застава)

Оперативність надання коштів

Репутація банку

Доступність кредитних ресурсів з точки зору необхідного забезпечення (застава)

Оперативність надання коштів

Показник узгодженості (У)

6) визначити рейтинг вагомості критеріїв при виборі банку як джерела залучення кредитних ресурсів;

7) скласти матриці парних порівнянь та провести порівняння переваг окремих джерел залучення коштів по відношенню до визначених критеріїв. Для рішення поставленої задачі необхідно сформувати 3 матриці, результати представити у вигляді табл. 10-12.

Таблиця 10

Перевага по критерію

репутація банку

УкрСиббанк

Укрпромбанк

Укрсоц

банк

Кредитпром

банк

УкрСиббанк

Укрпромбанк

Укрсоцбанк

Кредитпромбанк

Показник узгодженості (У)