Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 11

Схематичне зображення матриці парних порівнянь див. на рис. 2.

фокус матриці

А1

А2

….

Аn

А1

1

...

А2

1

...

— вектор пріоритетів (П)

 

...

...

...

...

...

Аn

...

1

Рис. 2. Схема побудови матриці парних порівнянь

Для проведення парних порівнянь доцільно скористатися шкалою Т. Сааті (психометрична шкала Т.Сааті), в основі якої є використання думок аналітиків чи експертів (див. Додаток Г, табл. Г.1).

Для проведення проміжних розрахунків з метою визначення вектора пріоритетів використовуються наступні формули:

                                                 (24)

                                                   (25)

де      – елементи матриці (оцінки аналітиків чи експертів);

n – кількість елементів, які порівнюються (порядок матриці парних порівнянь).

5) перевірити узгодженість думок, які відображені у матриці за допомогою показника узгодженості (У), який визначається за формулою:

                                                (26)

де     ІУ – індекс узгодженості;

         ВІ – випадковий індекс.

Для визначення індексу узгодженості використовується формула:

                                               ( 27)

де      - допоміжний показник, для визначення якого вихідна матриця перемножається на вектор пріоритетів (П), при цьому одержуємо новий вектор (П´). Розділивши по черзі елементи отриманого вектора на відповідні елементи вектора-пріоритетів (перший компонент вектора П´ на перший компонент вектора П і т.д.) визначається вектор (П´´). Розділивши суму компонентів вектора П´´ на кількість компонент, отримується . При цьому слід мати на увазі, що чим ближче  до кількості елементів, які порівнювалися, тим більш погодженим є результат.