Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 4

Ситуаційне завдання 3

За допомогою узагальнюючого показника визначити, яке з підприємств має найкращий рівень ділової активності.
Вихідні дані наведені у табл. 1
 
Таблиця 1
Значення основних показників ділової активності групи підприємств
Показник
ТОВ «Агат»
ТОВ «САП»
ТОВ «РОНА»
ТОВ «БУК»
ТОВ «ТУР»
Коефіцієнт оборотності активів
1,5
1,2
1,8
2,2
1,6
Термін погашення кредиторської заборгованості, дн.
125
40
62
30
365
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
1,2
1,5
1,9
2,5
1,6
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів
4,7
3,1
5,7
3,9
2,2
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
1,2
1,1
1,6
1,9
1,4
 

Ситуаційне завдання 4

Використовуючи узагальнюючий показник описати динаміку зміни ділової активності підприємства за 4 роки. 
Вихідні дані наведені у табл. 2
 
Таблиця 2
Значення основних показників ділової активності підприємства
Показник
1-й рік
2-й рік
3-ій рік
4-ий рік
Коефіцієнт оборотності активів
1,5
1,6
1,8
1,4
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
2,3
3,2
5,2
3,2
Термін погашення дебіторської заборгованості, дн.
56
87
92
67
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів
12,2
23,2
14,3
2,5
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
1,6
1,78
1,85
1,8