Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 13

Таблиця 11

Перевага по критерію доступність кредитних ресурсів з точки зору необхідного забезпечення (застава)

УкрСиббанк

Укрпромбанк

Укрсоц

банк

Кредитпром

банк

УкрСиббанк

Укрпромбанк

Укрсоцбанк

Кредитпромбанк

Показник узгодженості (У)

Таблиця 12

Перевага по критерію оперативність надання коштів

УкрСиббанк

Укрпромбанк

Укрсоц

банк

Кредитпром

банк

УкрСиббанк

Укрпромбанк

Укрсоцбанк

Кредитпромбанк

Показник узгодженості (У)

8) Для визначення інтегральних пріоритетів попередні розрахунки узагальнити у табл. 13.

При заповненні табл. 13 слід керуватись такою послідовністю дій: кожен вектор-стовпець перемножується на пріоритет відповідного критерію результати чого додаються по кожному рядку. Далі кожному елементу порівняння (банки) присвоюється ранг в залежності від отриманого інтегрального пріоритету (найбільше значення серед елементів вектору інтегральних пріоритетів відповідає першому рангу і т.д.)

8)  проаналізувати отримані результати.