Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 22


Продовження додатку Б

Звіт про фінансові результати

Стаття

Код рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1810,6

3526,8

5617,6

4894,2

Податок на додану вартість

015

213,8

552,4

853,2

806

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1596,8

2974,4

4764,4

4088,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

1108

2090,3

3698,7

3498,7

Валовий: 

     прибуток

050

488,8

884,1

1065,7

589,5

     збиток

055

Інші операційні доходи

060

338,7

351,1

342,4

244,2

Адміністративні витрати

070

242,1

312,5

488

534,6

Витрати на збут

080

81

93,7

145,2

174,8

Інші операційні витрати

090

372

369,6

370,1

238,1

Фінансові результати від операційної діяльності: 

     прибуток

100

132,4

459,4

404,8

     збиток 

105

113,8

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

10,8

13,4

Фінансові витрати

140

22,7

7,7

15,2

18

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

6,8

35

6,3

11

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

     прибуток 

170

102,9

427,5

383,3

     збиток

175

129,4

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

83,9

138,6

163,1

39,8

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

     прибуток

190

19

288,9

220,2

-169,2

     збиток

195

Надзвичайні: 

     доходи

200

     витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий: 

     прибуток

220

19

288,9

220,2

-169,2

     збиток

225