Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт

Страницы работы

Содержание работы

Вантажопідйомні і транспортні засоби часто є джерелом травм при маневруванні для під'їзду під навантажування чи розвантажування, тому при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт призначається відповідальна особа з інженерно-технічного персоналу. Перед початком цих робіт ця особа повинна протести інструктаж з працівниками, які будуть виконувати роботу, перевірити справність вантажопідйомних ме­ханізм їх такелажного та іншого інвентаря.

Особа, що відповідав за виконання вантажно-розвантажувальних робіт, також проходить перевірку знань з техніки безпеки в установленому порядку.

9.2. Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання

 навантажувально-розвантажувальних робіт

Велику роль для забезпечення безпеки навантажувально-розвантажувальних робіт відіграє підготовка території навантажувально-розвантажувального пункту. Такі пункти включають в себе навантажувально-розвантажувальні майданчики, на яких безпосередньо відбувається наван­таження вантажів на транспортні засоби чи їх розвантаження, а також складування вантажів.

Навантажувально-розвантажувальні майданчики поділяють на постійні (бази) і тимчасові (будівельні об'єкти та ін.). На постійних вико­нується робота регулярно протягом тривалого періоду часу, на тимчасо­вих - невеликого проміжку часу чи з інтервалами (невеликі будівельні об'єкти та ін.). Постійні навантажу вально-розвантажувальні майданчики, як правило, обладнуються необхідними засобами механізації з урахуван­ням часу їх експлуатації. Територія майданчика повинна бути спланована так, щоб забезпечити нормальний фронт навантажувально-розвантажувальних робіт для необхідної кількості транспортних засобів.

В межах фронду навантажувально-розвантажувальних робіт використовується бокова, торцева і косокутна схеми розташування транспортних за­собів.

Бокове розташування транспортних засобів під навантажування і роз­вантажування особливо вигідне, коли використовуються автопричепи.

Торцеве розміщення транспортних засобів використовується для наван­таження і розміщення вантажів на складах, які обладнані вантажними рампами, що дозволяє одночасно навантажувати і розвантажувати кілька транспортних засобів.

Косокутне розгадування транспортних засобів дозволяє виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи з заднього і бокового борта транспортних засобів.

При постановці автомашин чи інших транспортних засобів під наван­таження чи розвантаження інтервал між складом і заднім бортом кузова автомашини повинен бути не менше 0,5 м.

Під’їзді шляхи повинні мати тверде покриття і утримуватись в справно стані, ширина під’їзних шляхів при двобічному русі транспортних засобів повинна бути не меншою за 6,2 м, а при однобічному - не менш ям 3,5 м. Територію і під’їздіні шляхи не дозволяється захара­щувати сторонніми предметами, а в зимовий період її необхідно очи­щати від снігу та льоду і посипати піском.

Робітники, які виконують навантажувально-розвантажувальні робо­ти з залізничних вагонів чи працюють біля прирельсової колії, по­винні знати сигналізацію, встановлену на залізниці.

На майданчиках для навантажування навалочних і сипучих вантажів у стаціонарні бункери встановлюють покажчики і наносять розмежувальні лінії для розміщення транспортних засобів відповідно до їх габаритів. Для безпечного руху транспортних засобів на навантажувально-розвантажувальних майданчиках повинні бути встановлені написи: "В'їзд", " Виїзд" , "Розворот" тощо. Для нормальних умов роботи в нічний час навантажувально-розвантажу вальні майданчики повинні бути добре освітлені.

9.3.Заходи безпеки при навантажуванні транспортних засобів

З метою забезпечення вимог техніки безпеки при навантажуванні, розвантажуванні і транспортуванні вантажів треба знати їх фізико-хімічні і механічні властивості, масу, розміри, способи укладання, ув'язки і транспортабельність.

За фізико-механічними властивостями, принципом навантажування, роз­вантажування, складування і транспортування вантажі розподіляються на три основні класи: навалочні, поштучні і наливні.

За масою вони також поділяються , на три категорії: І - маса одного місця не перевищує 80 кг, а також сипучі дрібно штучні, що перевозяться навалом; П - маса одного місця 80 - 500 кг, ІІІ - маса одного місця понад 600 кг.

Кожен вантаж має свою маркіровку, яку повинен знати робітник, зайнятий на навантажувально-розвантажу вальних роботах. Вона дозволяв правильно вибирати засоби навантажування, розвантажування, складування, зберігання і пересування   вантажів, а також використовувати безпечні прийоми для виконання вказаних операцій, вантажі маркірують шляхом, нанесення фарби, наклейкою паперових бирок, випалюванням на дерев'яних бирках маркіровка вантажів буває товарна, вантажна, транспорт­на і спеціальна.

Похожие материалы

Информация о работе