Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 24

За вибухопохежною і пожежною небезпекою приміщення і будівлі поділяються на 5 категорій (А, Б, В, Г і Д). Категорії визначають для найбільш несприятливого відносно пожежі чи вибуху періоду, виходячи з виду горючих матеріалів і речовин, що перебувають у приміщеннях, їх кількості і пожежонебезпечних властивостей, особливостей технологічних процесів.

До категорії А належать приміщення, в яких перебувають горючі гази чи легкозаймисті рідини в температурою спалаху не більш як 28 °С у такій кількості, що вони можуть утворювати вибухонебезпечні суміші, а також речовини і матеріали, що здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем, повітрям або один з одним в такій кіль­кості, що розрахунковий тиск вибуху перевищує 5 кПа.

Будівлі наложать до категорії А, якщо в них сумарна площа кате­горії А перевищує 6% площі всіх приміщень, або 200 м. Допускається не відносити будівлі до категорії А, якщо сумарна площа приміщень цієї категорії будівлі не перевищує 25% сумарної площі розміщених у ній приміщень (але не більш як 1000 м ) і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежегасіння.

До категорії А відносять склади балонів зі стисненим горючим газом, бензосклади, насосні станції по перекачці рідин з температурою спалаху до 28 °С, а також малярні цехи, де використовуються нітрофарба, лаки та нітроемалі, склади карбіду кальцію, ацетиленові станції.

До категорії В належать приміщення, в яких містяться горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше ва 28 °С або горючі рідіти в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебазпечні суміші, при займанні яких виникає розрахунковий тиск вибуху, що перевищує 5 кПа. Будівлі відносять до категорії Б, якщо одночасно виконані дві умови: будівля не належить до категорії А і  сумарна площа приміщень категорій А і Б перевищує 5% сумирної пло­щі всіх приміщень, або 200 м2. Допускається не відносити будівлю до категорії Б, якщо сумарна площа приміщань категорії А і С в будівлі не перевищує 25% і сумарної площі всіх приміщень (але не більш як 1000 м2) і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежегасіння.

До категорії Б належать насосні станції по перекачці рідини з температурою спалаху 28...61 °С, кисневі станції, малярні цехи, де використовують оліфу і олійні лаки, балони з киснем, склади легкозай­мистих і горючих рідин з температурою спалаху від +28 до 120 °С (газ, нафта, скипидар, смола тощо).

До категорії В належать приміщення, в яких перебувають горю­чі і важкогорючі рідини, тверді горючі і важкогорючі речовини і мате­ріали (у тому числі пил і волокна), речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним лише горіти за умови, що це приміщення не належить до категорії А або Б.

Будівлі належать   до категорії В, якщо одночасно виконані дві умови: будівля не належить до категорії А і Б і сумарна площа примі­щень категорії А, Б і В перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень (10%, якщо в будівлі немає приміщень категорії А і Б). Допускається не відносити будівлю до категорії В, якщо сумарна площа приміщень категорії А, Б і В у ній не перевищує 25% сумарної площі всіх примі­щень (але не більше 3500 м2) і приміщення категорій А, Б і В обладну­ються установками автоматичного пожежегасіння.

До категорії В належать паливно-мастильні оклади, авто гаражі, лісопильні, деревообробні, столярні, лісотарні смолоперегінні заводи, склади термоізоляційних і рулонних горючих матеріалів, пековарки, склади горючих будівельних матеріалів.

До категорії Г належать приміщення, в яких в негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променевої теплоти, іскор і полум’я, а також горючі гази, рідини 1 тверді речовини, які спалю­ються або утилізуються у вигляді палива. Будівлі належать до катего­рії Г, якщо одночасно виконані дві умови: будівля не належить до ка­тегорії А, Б і В і сумарна плода приміщень категорії А. Б, В і Г перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень. Допускається не відноси­ти будівлю до категорії Г, якщо сумарна площа приміщень категорії А, Б, В, Г у будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх приміщень (але не більше 5000 м2) і приміщення категорій А, Б і В обладную­ться установками автоматичного пожежегасіння.