Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 6

негайно покинути небезпечний район при наявності ознак прориву во­ди, пливунів, обвалів, фонтануванні скважин, а також інших аварій і непередбачених природних явищ.

При проведенні гідрогеологічних робіт треба вживати таких заходів безпеки:

особи, що виконують робота по проміру водоймищ глибиною до 6 м гідрометричною жердиною, повинні забезпечуватись рятівними поясами і бути застраховані від падіння у воду;

особам, що виконують роботу з лотом і вертушками, не дозволяється стояти на борту і сидіннях човна, при масі лота понад 10 кг треба передбачити пристрій для його спуску і підйому:

натягувати через судохідну чи сплавну річку трос лише після письмово­го дозволу від басейнового управління річки;

при проведенні робіт під час повені, великих хвиль, лісосплавів та за інших ускладнюючих умов необхідно мати черговий рятівний чо­вен з усіма на обхідними рятівними засобами.

При проведенні гідрометричних робіт на річках і водоймах всі праців­ники повинні вміти плавати, управляти човном, знати способи рятуван­ня людей на воді 1 вміти надавати першу допомогу.

На річках проміряти глибину дозволяться з гребних човнів і ка­терів при швидкості течії до 1,5 м/с, при швидкості до 2,5 м/с -з човнів і понтонів, що пересуваються на тросах, а при швидкості те­чії понад 2,5 м/с проміри ведуть а люльок, що пересуваються ва тросах, чи з гідрометричних містків.

Гідрометричні містки після побудови повинні бути випробувані на міцність пробним завантаженням середини прольоту вантажем, який в два рази більший, ніж максимальна робоча навантаження. На гідрометричних містках з обох боків влаштовуються перила висотою не менш; як 1,2 м.

Гідрометричні роботи з льоду можна проводити після ретельної перевірки його міцності. Лунки діаметром понад 20 см необхідно огород­жувати, простір між ними посипати піском, а дзеркало води постійно очищати від снігу.

Частина ІV. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕНОЇ ОХОРОНИ

1.1. Розвиток пожежної охорони

Пожежна небезпека тісно пов’язана з технікою безпеки, оскільки на пожежах гинуть не тільки матеріальні цінності, а й люди, тому проектуючи, будуючи і експлуатуючи виробничі приміщення, споруди і об’єкти, а також впроваджуючи технологічні процеси, треба врахову­вати вимоги пожежної безпеки нарівні з вимогами охорони праці.

Основний напрямок діяльності пожежної охорони полягав у профі­лактиці пожеж і обмеженні їх розмірів. Пожежі або вибухи на підприємствах завдають великих матеріальних збитків і майже завжди супро­воджуються нещасними випадками з людьми (опіки, поранення тощо).

Велику небезпеку для людей являє виникнення під час пожеж диму. У задимлених приміщеннях різко падає видимість, утворюються отруйні речовини. Небезпечним є навіть вдихання повітрі, нагрітого до темпе­ратури 60 °С.

Питання, забезпечення пожежної безпеки об’єктів народного госпо­дарства мав державний характер.

У давні часи при відсутності загальнодержавних заходів бороть­би з вогнем пожежі наносили великі збитки, велика кількість міст і сіл вигоряли до тла по кілька разів.

Перший спогад про заходи боротьби з пожежами на Русі належить до її століття, коли був виданий перший законодавчий акт по боротьбі з пожежами. Значне покращення протипожежної справи на Русі почалося в період правління Петра І, який в історії Російської держави вперше почав вводити протипожежні правила в будівництві. З 1735 р. при будів­ництві споруд почали зводити брандмауери - протипожежні стіни. Нада­валося велике значення охороні лісів, законом заборонялось розводити в лісі вогонь 1 передбачалися заходи щодо гасіння лісових пожеж.

Вітчизняні вчені зробили значний внесок у справу боротьби з вогнем, у розробку теорії горіння, засобів пожежегасіння, блискавко-захисту та ін. Ще у ХVШ ст. Ю. Ломоносов розробив основи теорії горіння і разом з Г.В. Ріхманом сконструював блискавковідвід.

У 1739 р. російський механік Андрій Нартов винайшов пожежний насос. У 1752 р. російський механік Михайло Степанон зробив заливну пожежну трубу, конструкція якої була краща за німецькі та голландські труби.