Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 3

Рух транспортних засобів територією підприємства регулюють знаками дорожнього руху. На під’їзних дорогах і проїздах швидкість руху машин не повинна перевищувати 10 км/год, а у виробничих приміщеннях - 2 км/год.

Якщо виникає необхідність переїздів по льоду, призначається від­повідальна особа, під керівництвом якої підготовляють переправу, ви­міряють найменшу товщину льоду по всій трасі для визначення допустимі маси транспортного агрегату, щоб забезпечити безаварійний переїзд.

Товщина льоду для колісного транспортного агрегату при загальній масі 3,5 т повинна становити 0,24 м, якщо температура повітря не перевищує -5 0С, а при короткочасній відлизі – 0,31 м. Агрегати повнні рухатись на відстані не менш як 25-35 м один від одного, якщо маса тракторного поїзда 15 т, при температурі -5 °С товщина льоду повинне бути не менш як 0,5 м. Для гусеничних тракторів при масі 1 т температурі повітря -5 °С товщина льоду повинна становити 0,2 м, із збільшенням маси до 60 т - 0,77 м.

Якщо лід біля берега ненадійний, зависав, має тріщини і розломи, між берегом і надійною частиною льоду необхідно обладнати дерев'яні настили.

Трасу для переправи льодом позначають вішками, відстань між якими за шириною становить 6 м, а за довжиною - 30 м. На переправах через лід одночасно дозволяється плавно рухатись тільки в одному напрямку при .швидкості не більш як 10 км/год, двері кабіни повинні бути відкрити­ми і зафіксованими, у кабіні дозволяється перебувати одному водію. Якщо на переправі з'явилась вода, рух транспорту припиниється.

При переправі транспортних засобів через водні перешкоди необхідно вживати відповідні заходи безпеки. Брід треба позначити вішками, ши­рина його має бути не менш як 3 м. При систематичному користуванні місце броду позначають вказівним знаком "Брід". Дно річки в місці пе­реправи має бути твердим і рівним. З траси переправи необхідно прибра­ти пеньки, велике каміння, засипати ями та усунути інші перешкоди.

При переїзді транспортних засобів через річка глибина води не по­винна перевищувати вісь колю або висоту верхнього полотна гусениці. Рухатись треба з постійною частотою обертання вала двигуна, на пониже­ній передачі і без зупинок. Переключати передачі не дозволяється. За­бороняється переправа через водні перешкоди будь-якої ширини в повінь під час сильного дощу, снігу, туману, льодоходу або при сильному вітрі.

9.4. Вимоги безпеки при перевезенні людей

Для виконання робіт на віддалі від населених пунктів здійснюється перевезення людей на автобусах та вантажних бортових автомашинах.

Забороняється перевозити людей на тракторних причепах і автома­шинах-самоскидах, а також на бортових платформах, на вантажах, розміщених на рівні або вище бортів.

До керування транспортними агрегатами для перевезення людей допус­каються особи, які мають посвідчення водія і стаж роботи не менше 3 років.

Вантажні автомашини, які виділені для перевезення людей, повинні бути обладнані надійно закріпленими лавками, які встановлюють на ви­соті 0,4 м від підлоги кузова і нижче за рівень бортів не менш як 0,15 м. На задній лавці повинна бути міцна спинка, а висота борта повинна становити не менш як 0,7 м. Бортові запори повинні бути надійно за­кріпленими.

Автомашини, що виділяються для постійного перевезення людей, облад­нуються тентом, щоб захистити їх від сонця, дощу і вітру. Для посадки і висадки людей машина обладнується драбинкою, а також електричним освітленням всередині кузова і сигналізацію з кабіною.

З метою запобігання отруєння людей вихлопними газами у закритій автомашині кінець вихлопної труби треба вивести за межі заднього борта.

Перед кожним рейсом по перевезенню людей автомашину перевіряють на технічну справність. Забороняється випускати на лінію несправну автома­шину, а також машину з зношеними протекторами або відновленими ме­тодом нарощування.

Для перевезення людей адміністрація повинна на кожний рейс виді­ляти особу (її прізвище заносять у дорожній лист), яка водночас є водієм несе відповідальність за виконання правил техніки безпеки пре перевезенні людей.

Кількість людей, що перевозяться в кузові, повинна відповідати кількості посадочних місць.