Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 23

3. Поверхнева вогнезахисна обробка емаллю в 4 шари (60 кг на 100 м), кожний наступний шар наноситься після висушування попереднього. Мінімальна тривалість висушування першого шару - 5 годин, другого 24 години. Шар висушеного покриття повинен бути суцільним, товщиною не менше 0,2 мм. Покриття не повинно мата відшарувань, тріщин і непофарбованих місць, фарбу наносять на очищену від пилу, бруду поверхню дере­ва. Вогнегасне покриття наносять на конструкції, вологість яких не перевищує 20%.

Обробка деревини першими двома способами (антипіренами) більш ефективно захищає її від займання, ніж пофарбування, але цей спосіб вогнезахисту більш дорогий і трудомісткий. Такому захисту піддають готові дерев’яні конструкції для житлових, громадських і промислових будівель.

Деревина, що піддавалась такій обробці, набував властивостей важкоспалимих матеріалів і не займається від малопотужних джерел займання.

Вогнестійкість кам’яних конструкцій залежить від товщини їх конструктивного виконання, теплофізичних властивостей кам’яних ма­теріалів і способу обігріву.

Кам’яні конструкції залежно від навантаження працюють на стис­нення і розподіляються на несучі та самонасучі. Завдяки своїй масив­ності і теплофізичним властивостям кам’яні конструкції мають великий опір вогню в умовах пожежі. Високою межею вогнестійкості характеризу­ються керамічні цегляні конструкції. В умовах пожежі вони витримують нагрівання до 700...900 °С, не зменшуючи своєї міцності і не виявляю­чи ознак руйнування. При нагріванні до температури 800 °С спостеріга­ється лише поверхневе пошкодження кладки у вигляді тріщин.

Аналогічні властивості має й силікатна цегла. Результати випро­бувань свідчать, що при нагріванні до 300 °С, а потім охолодженні міц­ність силікатної цегли підвищується. Однак нагрівання до 700 °С з наступним охолодженням знижує міцність силікатної цегли на 50-60%, на її поверхні утворюються тріщини. Межа вогнестійкості стіни із зви­чайної керамічної чи силікатної цегли товщиною 25 см - 5 годин, а з пустотілої - 5,5 годин.

Вапняк достатньо вогнестійкий, тому часто використовується в будівельній справі. З підвищенням температури до 600 °С міцність його досягає 134% початкової, а при 710 °С — 104%. Розкладання вапняків починається за температури 800 °С. Межа вогнестійкості стін з природ­ного каміння береться такою самою, як з цегляної кладки. Межа вогне­стійкості колон з природних матеріалів залежить від площі перетину.

Залізобетонні конструкції завдяки негорючості і порівняно неве­ликій теплопровідності досить стійкі до дії агресивних чинників в умо­вах пожежі. Поведінка залізобетонних конструкцій при дії високих тем­ператур різна для різних типів конструкцій. Враховуючи те, що залізо­бетонні конструкції, як правило, роблять тонкостінними без монолітних зв’язків з іншими елементами будівлі, вони виконують свої функції в умовах пожежі до 1 години, а іноді менше. Ще меншу межу вогнестій­кості мають зволожені залізобетонні конструкції, оскільки дія високих температур в умовах пожежі може викликати вибух бетону і   швидке руй­нування конструкції.

Межа вогнестійкості центральне стиснутих залізобетонних колон з гнучкою арматурою залежить від площі перетину колон, коефіцієнта зміни міцності бетону за дії високих температур. Тому при необхіднос­ті підвищення межі вогнестійкості колон рекомендується збільшити площу їх перетину або вибрати бетон з меншим коефіцієнтом теплопровід­ності чи знизити навантаження на колону. Це досягається добором в’яжучих речовин і відповідних заповнювачів. Підвищення межі вогне­стійкості вільно опертих плит і балок може бути досягнута збільшен­ням товщини захисного шару бетону, зниженням його теплопровідності, нанесенням штукатурок чи облицюванням з мало теплопровідних матеріа­лів, зменшенням навантаження і добором арматури з більш високою кри­тичною температурою.

3.4. Категорії приміщень і будівель за

вибухопохехною і пожежною небезпекою

Для визначення нормативних вимог щодо забезпечення вибухопожежної і пожежної безпеки керуються категоріями приміщень і будівель.