Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 22

До нанесення фосфатного покриття на металоконструкції треба підготувати поверхня, а саме очистити її від окалини, жирових плям, залишків флюсів і шлаків, що утворилися під час зварювання. При на­несенні покриття температура навколишнього повітря не повинна бути нижчою за 5 °С, вологість повітря - не вище за 70%; крім того, в умовах будівельного майданчика конструкції необхідно захищати від атмосферних опадів. Покриття висушують в природних умовах за темпе­ратури не нижче 5 °С 1 вологості не вище 76% протягом 48 годин.

Використання спучуємого вогнегасного покриття металевих кон­струкцій (марки ВПМ-2) забезпечує межу вогнестійкості до 0,7 години. Це покриття застосовують в закритих приміщеннях будівель і споруд житлового, промислового і цивільного будівництва з відносною вологіс­тю не більш як 80% при відсутності виділення агресивних парів і газів і температурою не вище за 35 °С. Ці покриття використовуються для вогнезахисту конструкцій, які піддаються в період експлуатації меха­нічній дії. Покриття наносять у кілька шарів. При пожежі під дією високих температур покриття спучується, утворюючи пористі захисні про­шарки, що мають високі теплоізоляційні властивості. Така обмазка тов­щиною 4 мм рівноцінна нанесенню штукатурки чи облицьовки плитами тов­щиною 3 см, а маса конструкції при цьому буде значно нижчою.

При роботі з вогнезахисними покриттями необхідно дотримуватись правил техніки безпеки. Робітників треба забезпечити засобами індиві­дуального захисту (респіратори, окуляри, захисні пасти, гумові рукави­ці, комбінезони).

Дерев’яні конструкції мають незначну теплопровідність, але їх вогнестійкість втрачається внаслідок обгоряння конструкцій і зменшення , при цьому їх площини перетину.

Згідно з СНиП 2.01.02-85 при будівництві будівель (окремих сту­пенів вогнестійкості) допускається використання дерев’яних конструк­цій, що вимагають вогнезахисту. У будівлях Ш б ступеня вогнестійкості дерев’яні елементи повинні мати вогнезахист, що забезпечує межу поширення  ними вогню не більш як 40 ом для вертикальних ділянок і 25 см - для горизонтальних.

Дерев’яні крокви, обрешітки горищного покриття (крім будівель V ступеня вогнестійкості) треба піддавати вогнезахисній обробці. При цьому якість обробки повинна бути такою, щоб втрата маси деревини не перевищувала 25%.

Вогнестійкість дерев’яних конструкцій можна підвищити просочу­ванням деревини антипіренами і створенням термоодягу у витята і штукатурки, облицьовки, обмазки, вогнезахисного покриття тощо.

Найкращими облицювальними матеріалами є червона цегла і пус­тотілі керамічні блоки. Дерев'яні конструкції можна захищати листо­вий азбестоцементом, азбестовим картоном, сухою гіпсовою і гіпсово­локнистою та звичайною штукатуркою. Листовий азбестоцемент витримує тривалу температурну дію до 500 °С.

Суха штукатурка протистоїть пожежі лише 10 хвилин, оскільки при гасінні в нагрітому стані швидко руйнується водою, а звичайна затримує нагрів дерев’яних конструкцій до температури самоспалахування на 15-20 хвилин.

Просочування деревини антипіренами - найбільш досконалий і ефек­тивний спосіб вогнезахисту. Воно виконується трьома способами.

1. Просочування вогнезахисним розчином під тиском, з сушкою до і після просочування. Якість і вологість деревини, що надходить в про­сочування, обов’язково контролюється. Вологість деревини не повинна перевищувати 15%. Режим просочування встановлюється залежно від породи і розмірів деревина. При цьому кількість поглинутих солей антипіренів на 1 м3 деревини повинна становити не менш як 75 кг. До легкопросочуємих порід дерев належать вільха, береза, бук, осика, з хвойних порід добре просочується заболонь сосни, важкопросочуємих - ядрова частина сосни, кедр, модрина, дуб, ясень. Деревина різноманітних порід треба просочувати окремо. Технологічний режим просочування залежить від по­роди і триває від 2 до 20 годин.

2. Просочування гарячо-холодним методом 50 кг солей антипіре­ну на 1 м3 деревини з наступним покриттям атмосферостійкою фарбою.