Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 2

При товарній маркіровці зазначається вид вантажу і назва підпри­ємства-виготовлювача, при вантажній - назва пункту відправлення і призначення, вантажовідправителя, вантажоотримувача; при транспортній - кількість місць в даній партії вантаж і номер товарно-транспортного документа. Спеціальна маркіровка наноситься на вантажі у вигляді умов­них знаків, перевозі і зберігання таких вантажів вимагає особливих умов. Вантажі, які перевозяться розсипом, і навалочні маркіровці не підлягають.

Безпека при навантажуванні, розвантажуванні та транспортуванні за­лежать від того, наскільки правильно розміщені вантажу у кузові транс­портних засобів. Вантажі треба укладати рівномірно до всій площі , щоб вони не виступали через борти кузова, і надійно закріплювати. Най­більш важкі вантах і укладаються знизу або спереду транспортних засо­бів. Поштучні вантажі, які виступають за борти кузова, необхідно ув'язувати міцними мотузками. Висота вантажу не повинна перевішувати допустиму висоту переїздів під постаті, шляхом і трубопроводами, і на може бути більшою за 3,8 м від поверхні дороги до найвищої точки ван­тажу.

При навантажуванні навалом сипучих і мало сипучих матеріалів сте­жать, щоб вантаж не піднімався над бортами кузова (стандартними і нарощеними), а був рівномірно розміщений по всій площі.

При перевозі вантажів з габаритами, більшими за 0,5 м за борт транспортного засобу з кожної виступаючої сторони повинні бути за­кріплені червові прапорці, а в нічний час вивішується охоронне освіт­лення, вантажі повинні, бути зложені щільно, щоб при русі або різкому гальмуванні вони не пересувались, по кузову. На перевозку великогаба­ритних вантажів повинен бути дозвіл ДАІ.

Для перевозки вибухових, радіоактивних, легкозаймистих, сильно­діючої отрути та інших небезпечних вантажів існують відповідні правил та інструкції.

Рідкі хімічні речовини і кислоти перевозять у скляних бутлях, в дерев'яних ящиках чи в корзинах, які надійно закріплені в кузові. Гарячі рідини (бітум та ін.) перевозять тільки у металевій тарі чи у спеціальних цистернах.

Транспортування нафтопродуктів являв собою певну небезпеку. Ці вантажі в основному транспортують в автоцистернах, бензо- і паливо заправниках. Ці транспортні засоби повинні мати іскрогасники на вихлопних трубах, при наливі і зливі нафтопродуктів ємності заземлюють.

Основні умови при транспортуванні нафтопродуктів - це герметичність. Не дозволяться переповнювати ємності нафтопродуктами, оскільки при нагріванні вони розширюються, а це може призвести до їх деформації і розриву.

Автоцистерни заповнюють паливом до рівня тарировочного показника. Ті автоцистерни, які не мають такого показника, треба заповнювати на 95-99% місткості.

Якщо нафтопродукти перевозять бочками, у кузові їх укладають проб­ками вверх, а між ними ставлять дерев'яні прокладки, щоб не було уда­рів однієї об одну при транспортуванні. Навантажування і розвантажуван­ня бочок на транспортні засоби виконують по похилій площині.

На вантажних бортових транспортних засобах пилячі вантажі (цемент, вапно та ін.) можна перевозять ляше у щільних кузовах, для захисту їх від розпилення при русі транспортних засобів кузов треба прикрити бре­зентом чи рогожею.

Ящики, бочки та інші вантажі укладають щільне, без проміжків, щоб при гальмуванні під час рух; вони не переміщалися по кузову, оскільки це може порушити стійкість транспортного засобу, для розвантажування і завантажування рулонів, катушок кабелю та інших подібних вантажів не­обхідно використовувати спеціальні пристрої з гачками.

Перед пуском на лінію транспортних агрегатів необхідно перевірити надійність і справність рульового керування, гальма; правильне укладан­ня і кріплення вантажу, відповідність його маси вантажопідйомності агрегату; провести інструктаж, пояснити порядок руху і особливості маршруту, а також ознайомити з дозволеними напрямками руху.

За умов бездоріжжя, що характерно для гідромеліоративного бу­дівництва, в рейс тривалістю більша доби не дозволяється відпускати один транспортний агрегат. Транспортні агрегати повинні мати державні номерні знаки, справну систему освітлення 1 звукову сигналізацію..