Особливості розвитку дітей з ринолалією. Історія вивчення ринолалії. Аналіз теоретичних джерел дослідження ринолалії. Будова мовного апарату

Страницы работы

Содержание работы

Курсова робота

на тему Особливості розвитку дітей з ринолалією

Підготувала студентка 4 курсу, групи –ДЛ -41

ЗМІСТ

Введення

План Розділ 1

1.Історія вивчення ринолалії. Аналіз теоретичних джерел дослідження ринолалії.Будова мовного апарату

1.2 Причини порушення мови при ринолалії.  

1.3 Класифікація ринолалії .Основні форми.

1.4 Особливості розвитку дітей з ринолалією

1.5 Логокорекційна робота з подолання ринолалії

Розділ 2

2. Дослідно - експерементальна діяльність

2.1 Комплексне обстеження дітей з відкритої ринолалії в післяопераційний період (констатуючий етап)

2.2 Корекційна робота при відкритій ринолалії в післяопераційний період (формуючий етап)

2.2.1 Активізація піднебінно-глоткового змикання, розгальмовування м'якого піднебіння, корекція дихання, голосу, голосних звуків

2.2.2 Корекція приголосних звуків, зменшення назалізації, постановки мовного голосу

2.2.3 Повна автоматизація нових навичок, зняття залишкової рінололії

2.2.4 Робота над дрібною моторикою рук

2.3 Порівняльний аналіз рівня розвитку мови у дітей з відкритою ринолалії на заключному етапі дослідницької роботи

Висновок

Список літератури

Введення

В вітчизняній і зарубіжній літературі серед мовної патології виділяють ринолалія, як одну зі складних клінічних форм. Ринолалія - ​​порушення тембру голосу і звуковимови, обумовлене анатомо-фізіологічними дефектами мовного апарату. При ринолалії спостерігається назалізованний тембр голосу, артикуляція і фонация істотно відрізняються від норми.

У корекційній роботі важливо знати специфіку логопедичного впливу.

Велике значення має система, розроблена А.Г. Іпполітова, яка припустила починати заняття з доопераційного періоду при відкритій ринолалії (використання поєднання дихальних і артикуляційних вправ, дотримання певної послідовності відпрацювання звуків).

Своєрідність методів А.Г. Іпполітова полягає в тому, що спочатку увагу дитини направлено тільки на Артикул. Зміст занять включає формування мовного подиху, диференціацію вдиху і видиху, виховання тривалого ротового видиху при реалізації голосних артикулем (без включення голоси) і фрикативних глухих приголосних, диференціацію короткого і тривалого ротового і носового видиху при формуванні сонорних фонем і аффрікат, постановку м'яких звуків.

Н.І. Сереброва запропонувала рентгенографічний метод, що дозволяє прогнозувати можливість відновлення функції м'якого піднебіння логопедичними прийомами. Зіставлення цих даних до логопедичної роботи виявляє ступінь компенсації мовного дефекту загальноприйнятими засобами.

С.Л. Таптапова розробила корекційну методику для дорослих рінолаліков. Вона запропонувала своєрідний режим мовчання (вимова голосних про себе), що сприяє усунення назалізації, знімає гримаси, характерні для даної патології.

І.І. Єрмакова, встановила вікові особливості функціональних розладів голосоутворення у дітей з уродженими ущелинами і стосовно до них модифікувала ортофоніческіе вправи.

Вона розробила поетапну методику звуковимови і голоси:

1. Підготовка артикуляційного апарату до виготовлення функціонального глоткового обтуратора до операції уранопластікі.

2. Активація піднебінно-глоткового змикання після накладання обтуратора або розгальмовування м'якого піднебіння після операції, а так ж привчання дитини до нових кинестезия.

3. Усунення назалізації, корекція звуковимови.

4. Повна автоматизація нових навичок.

І.І. Єрмакова вважає, що рано розпочате логопедическое вплив знижує відсоток дегенеративних змін у м'язах глотки.

Л.І. Вансовская запропонувала починати усунення назалізації не з традиційного звуку, а з передніх голосних В«і е. В», тому що саме вони дозволяють фокусувати видихуваному струмінь повітря в передньому відділі ротової порожнини і направляти мову до нижнім різцям. При цьому посилюється чіткість кінестезіі при зіткненні звуку і стінки глотки, і м'яке піднебіння бере участь більш активно.

Від дитини проголошення звуків тихим голосом з дещо висунутої вперед щелепою, з напівусмішка, з посиленим напруженням м'якого піднебіння і глоткових м'язів. Після усунення назалізації голосних проводитися робота над Сонора В« л рВ» , потім щілинними і смично приголосними.

У комплексному впливі на дитину з ринолалія необхідно надзвичайно активно участь батьків. Для цього створюють спеціальні керівництва (Яковенко В.М., 1962р. Єкатеринбурзький центр В«БонумВ», 1990, Вансовская Л.І., 1994р.), завдання яких визначені в наступних основних рекомендаціях:

- вимога правильного прикладу для наслідування - повільне, чітке вимова дорослими слів і простих речень;

- важливість невимушеного спілкування в колективі дітей з нормальною мовою;

- відвідування масового дитячого саду, участь в іграх, що розвивають слухове, зорове, кінестіческое сприйняття, перебування на заняттях музикою і співом;

- розвиток уваги та посидючості в спеціально створених ігрових ситуаціях, поступовий перехід до іграм-занять, що створює умови для майбутнього навчання:

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Логопедия
Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
112 Kb
Скачали:
0