Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 23


9. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

9.1 Загальні положення

Стаття 4.”Основні принципи в галузі державної політики в області охорони праці”.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

-  пріоритету життя здоров'я працівника стосовно результатів виробничої діяльності підприємства, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

-  комплексне рішення задач охорони праці на основі національних програм з цих питань;

-  соціальний захист працівників, повного відшкодування збитку особам, потерпілих від нещасного випадку на виробництві і професійних захворюваннях;

-  установлення єдиних нормативів по охороні праці на всіх підприємствах, незалежно від форм власності і видів їхньої діяльності;

-  використання економічних методів керування охорони праці, проведення політики пільгового оподатковування, що сприяє створенню безпечних і нешкідливих умов праці, участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці;

-  здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

-  забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій, об'єднань громадян, що вирішують різні проблеми охорони здоров'я, гігієни і безпеки праці;

-  міжнародного співробітництва в області охорони праці, використання мирного досвіду організації роботи з поліпшення умов і підвищенню безпеки праці [19].

9.2 Ідентифікація небезпечних і шкідливих факторів

9.2.1 Короткий перелік шкідливих і небезпечних виробничих факторів [20] (табл.9.1 ).

 Таблиця 9.1 – Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Небезпечні і шкідливі фактори

Місце їхнього виникнення

Висока напруга 220/380В

Щит керування; струмоведучі частини електроустановки

Запиленість, пігменти

Ділянка засипання пігментів у кульовий млин

Вибухо-пожеже небезпечність, розчинників tспал< 25°С.

Ділянка спалаху при заповненні кульового млина розчинниками

Шум, вібрація.

Кульовий млин, електродвигун, насоси, фільтр

Токсичні речовини: дибутилфталат, бутилацетат, ацетон, толуол, оксид титану

Готування пігментної суспензії

Розділи щодо охороні праці розглядається на етапі проектування.

9.3 Характеристика шкідливих речовин, при виробництві емалі ХВ-124

[12, 13, 21, 22] (табл.9.2 )

Таблиця 9.2 – Шкідливі речовини при виробництві емалі ХВ-124 блакитної

Речовина

Токсичність

ГПК,

мг/м3

Клас безпеки

Смола ПСХ-ЛС

Роздратування дихальних шляхів.

5

3

Смола ГФ-01

Слабість, втомлення, сонливість, головні болі.

5

3

Дибутилфталат

Алергійні риніти, дерматити, а також гастрити і коліти. При випадковому прийомі нудота, запаморочення.

0.5

2

Бутилацетат

Наркотик. Пари дратують слизуваті оболонки очей і дихальних шляхів

200

4

Ацетон

Наркотик. Послідовно уражає усі відділи центральної нервової системи

200

4

Толуол

Викликає роздратування слизуватої оболонки око, носа і горла

50

4

Оксид титану

Речовина малотоксична. Дратує слизувату оболонку очей, верхніх дихальних шляхів.

10

4

9.3.1 Мікроклімат (табл.9.3 )

Категорія виконуваних робіт: І І б – середньої ваги.

Таблиця 9.3 – Параметри мікроклімату в залежності від періоду часу року [14].

Період часу року

Температура,

°С

Вологість,

%

Швидкість руху повітря, м/с

Холодний

17 – 23

Не більш 75

0.2

Теплий

18 – 27

Не більш 75

0.3