Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 16

Разом:               2580 кг.


Таблиця 5.4 – Матеріальний баланс виробництва пігментної суспензії в кульовому млині

Стадії процесу і компоненти

Завантажено, кг

Втрати,

кг

Вихід,

кг

1.Завантаження сировини в кульовий млин

Смола ГФ–01 (42%)

Хлорпарафін ХП–470

Толуол

Диоксид титана

Фталоціаніновий блакитний

Разом:

776.58

476.78

177.5

1091.6

57.54

2580.0

2

1.5

1

2.5

0.5

7.5

774.58

475.28

176.5

1089.1

57.04

2572.5

2.  Диспергування пігментної суспензії і перекачування в змішувач постановки “на тип”

Усього:

2572.5

2580

20

27.5

2552.5

2552.5

Таблиця 5.5 – Завантажувальні норми виробництва пігментної суспензії

Компоненти

На одне завантаження, кг

На одну тонну, кг

Завант.

Втрати

Вихід

Завант.

Втрати

Вихід

Смола ГФ–01 (43%)

776.58

8.01

774.58

304.24

3.14

301.13

Хлорпарафін

476.78

5.2

475.28

186.79

2.04

184.78

Фталоціаніновий блакитний

57.54

0.95

57.04

22.54

0.36

22.21

Диоксид титана

1091.6

10.95

1089.1

427.51

4.29

421.25

Толуол

177.5

2.39

176.5

69.54

0.94

68.63

Разом:

2580

27.5

2552.5

1010.77

10.77

1000.0

5.2.2 Розрахунок втрат

Перераховуємо втрати 20 кг пасти в кульовому млині на вихідні компоненти відповідно до рецептури пігментної суспензії.

100 – 30.1

20 – x               x =6.02 кг втрати смоли ГФ-01.

100 – 18.48

20 – x                x =3.7 кг втрати хлорпарафіна.

100 – 6.88

20 – x                x =1.39 кг втрати толуолу.

100 – 42.31

20 – x                x =8.45 кг втрати диоксида титана.

100 – 2.23

20 – x                x = 0.45 кг втрати фталоціанінового блакитного.

Разом:                     20.0 кг.

Підсумовуємо отримані втрати з втратами при завантаженні і вносимо в таблицю 5.5.

Втрати смоли ГФ–01:2 + 6.01 = 8.01 кг.

Втрати хлорпарафіна: 1.5 + 3.7 = 5.2 кг.

Втрати толуолу: 1+1.39=2.39кг.

Втрати диоксида титана: 2.5 + 8.45 = 10.95 кг.

Втрати фталоціанінового блакитного: 0.5 + 0.45 = 0.95 кг.

Разом:                                         27.5 кг.

Знаходимо завантаження, втрати і вихід на одну тонну пігментної суспензії і заносимо в таблицю 5.5.

Завантаження:

2552.5 – 776.58

1000 – x            x = 304.24 кг завантаження смоли ГФ-01.

2552.5 – 476.78

1000 – x            x = 186.79 кг завантаження хлорпарафіна.

2552.5  – 177.5

1000 – x                 x = 69.54 кг завантаження толуолу.

2552.5  – 1091.6

1000 – x                 x =  427.66 кг завантаження диоксида титана.

2552.5  – 57.54

1000 – x                 x = 22.54 кг завантаження фталоціанінового блакитного.

Разом:                         1010.77 кг.

Втрати:

27,5 – 8.01

10.77 – x                x =3.14 кг смоли ГФ-01.

27,5 – 5.2

10.77 – x           x = 2.04 кг хлорпарафіна.

27.5 – 2.39

10.77 – х           х = 0.94 кг толуолу.

27,5 – 10.95

10.77 – x                x = 4.29 кг диоксид титана.

27,5 – 0.95

10.77 – x                x = 0.36 кг фталоціанінового блакитного.

Разом:                          10.77 кг.

5.3 Матеріальний баланс змішувача постановки “на тип“

Обсяг змішувача вибирається виходячи з кількості пігментної суспензії, що виробляється кульовим млином при разовому завантаженні. Кількість пігментної суспензії – 2552.5кг, по рецептурі складання емалі (табл.5.3) розраховуємо кількість необхідних компонентів, що додаються до пігментної суспензії:

Бутилацетат:                24.8 – 8.44

2552.5 – x                x = 868.67 кг.

Ацетон:                       1871.15 кг.