Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору

Страницы работы

Содержание работы

РЕФЕРАТ

Звіт про ДР: 82 с., 45 табл.,  31 джерел інформації,  додатків.

Ключові слова: ПЕРХЛОРВІНІЛОВА ЕМАЛЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ЕМАЛЕЙ, ДИСПЕРГУВАННЯ, КУЛЬОВИЙ МЛИН

Дипломний проект присвячено питанням реконструкції ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору. Технологічні, матеріальні, енергетичні та економічні розрахунки виконані відповідно заходам реконструкції, що пропонуються. Передбачаються питання автоматизації та охорони праці.

РЕФЕРАТ

Дипломный проект посвящен вопросам реконструкции участка по производству перхлорвиниловой эмали ХВ-124 голубого цвета. Технологические, материальные, энергетические и экономические расчеты выполнены в соответствие с предлагаемыми реконструкционными мероприятиям. Предусмотрены вопросы автоматизации производства и охраны труда.

ABSTRACT

The graduation thesis is dedicated to the problem of reconstruction of the production sector of perchlorovinyl enamel ChV-124 blue. Technology, materials, energy and economical calculations have been made according to the actions, which were proposed. Questions of automatic production and labor safety are anticipated.


ЗМІСТ

     ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……...…………………………….

7

ВСТУП ……………………………………………………………………..

8

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ………………………………………...

9

1.1 Лакофарбові матеріали на основі перхлорвінілових смол …..………...

9

1.1.1 Склад перхлорвінілових лакофарбних матеріалів ……………………

10

1.1.2 Одержання перхлорвінілових  лакофарбних матеріалів ………….

12

1.1.3 Властивості і застосування перхлорвінілових  лакофарбних  матеріалів  і покриттів ……………………………………………………….

14

1.2 Створення наповнених лакофарбних матеріалів……………………….

16

1.2.1 Основи диспергування пігментів ……………………………………..

17

1.2.2 Механізм процесу диспергування …………………………………….

18

1.2.3 Устаткування для диспергування пігментів ………………………….

21

1.2.4 Формування покриттів з лакових плівкоутворювачів ……………….

23

1.2.5 Характеристика пігментної складової емалі ХВ-124 ………………...

24

     2. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІГНОГО ПРОЦЕСУ …….

26

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ І СИРОВИНИ …………………………………………………………………..

28

3.1 Характеристика вихідної сировини ……………………………………..

28

3.1.1 Смола ПСХ-ЛС …………………………………………………………

28

3.1.2 Смола ГФ–01 ……………………………………………………………

29

3.1.3 Пластифікатор хлорпарафін ……………………………………………

30

3.1.4 Розчинники: толуол, бутилацетат, ацетон …………………………….

30

3.1.5 Пігменти: діоксид титана і фталоціаніновий блакитний …………….

32

     4. ОПИС ТЕХНОЛОГІГНОЇ СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА

ЕМАЛІ ТА ОБРАНОГО УСТАТКУВАННЯ ……………………………….

34

4.1 Прийом і підготовка сировини …………………………………………..

34

4.2 Диспергування пігментної суспензії ……………………………………

35

4.3 Постановка емалі “на тип”……………………………………………….

37

4.4 Фільтрація і фасування …………………………………………………..

38

     5. МАТЕРІАЛЬНІ І ТЕХНОЛОГІГНІ РОЗРАХУНКИ УСТАТКУВАННЯ ……………………………………………………………

39

5.1 Розрахунок рецептур пігментної суспензії і постановки емалі “на тип”

39

5.1.1 Аналіз рецептури ……………………………………………………….

39

5.1.2 Складання рецептури пігментної суспензії …………………………..

39

5.1.3 Складання рецептури постановки емалі “на тип” ……………………

40

5.2 Складання матеріального балансу на стадіях готування пігментної суспензії і її диспергування в кульовому млині ……………………………

41

5.2.1 Розрахунок завантаження в кульовий млин …………………………

41

5.2.2 Розрахунок втрат ………………………………………………………

42

5.3 Матеріальний баланс змішувача постановки “на тип“ ………………..

44

5.3.1 Розрахунок втрат сировини ……………………………………………

45

6. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ УСТАТКУВАННЯ …………………….

50

6.1 Розрахунок кількості кульових млинів ………………………………….

50

6.2 Розрахунок кількості змішувачів постановки “на тип” ………………..

50

6.3 Розрахунок кількості змішувачів готування розчину ПСХ-ЛС………..

51

6.4 Розрахунок кількості фільтрів……………………………………………

52

7. ЕНЕРГЕТИЧНІ І МЕХАНІЧНІ РОЗРАХУНКИ ……………………..

53

7.1 Енергетичний розрахунок кульового млина ……………………………

53

7.2 Механічний розрахунок змішувача готування розчину смоли

ПСХ-ЛС ……………………………………………………………………….

57

8. АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ……………………

58

8.1 Автоматизація технологічних процесів …………………………………

58

8.2 Опис контурів у системі автоматизації ………………………………….

58

8.2.1 Контур контролю температури ………………………………………...

58

8.2.2 Контур регулювання витрат …………………………………………...

59

8.2.3 Регулювання рівня ……………………………………………………...

59

9. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ……………………………………………………………….

61

9.1 Загальні положення ………………………………………………………

61

9.2 Ідентифікація небезпечних і шкідливих факторів ……………………..

61

9.2.1 Короткий перелік шкідливих і небезпечних виробничих факторів …

62

9.3 Характеристика шкідливих речовин, при виробництві емалі ХВ-124

62

9.3.1 Мікроклімат

62

9.3.2 Вентиляція

63

9.3.3 Джерела водопостачання

63

9.3.4 Викиди в атмосферу

63

9.3.5 Шум і вібрація

63

9.4 Техніка безпеки

63

9.4.1 Електронебезпечність

64

9.4.2 Пожежна безпека

64

10. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

65

10.1 Розрахунок потреби й вартості сировини й матеріалів

66

10.2 Визначення витрати й вартості енергоресурсів

67

10.3 Організаційний план

68

10.3.1 Розрахунок витрат на оплату праці

70

10.4 Фінансовий план

72

10.5 Калькуляція собівартості продукції

74

10.6 Показники ефективності проекту

76

ЗАКЛЮЧЕННЯ

79

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

80

Похожие материалы

Информация о работе