Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 17

Толуол:                         x = 3814.34 кг.

Смола ПСХ-ЛС:         x = 1137.3 кг.

Смола ГФ–01:             х = 48.37

Пігментна суспензія: 2552.5 кг.

Разом:                                                               10292.33 кг.

Результати вносимо в таблицю 5.6.

Розрахунок загального обсягу завантаження в змішувачі:

Бутилацетат:   868.67/1050 = 0.83 м3.

Ацетон:           1871.15/790 = 2.37 м3.

Толуол:                           3814.34/867 = 4.4 м3.

Смола ПСХ-ЛС:            1137.3/920 = 1.24м3.

Смола ГФ-01:48.37/110 = 0.44

Пігментна суспензія: 2552.5/1612.9 = 1.58 м3.

Разом:                                                    10.86 м3.

Вибираємо обсяг змішувача V зміш. = 16 м3.

Таблиця 5.6 – Матеріальний баланс змішувача постановки “на тип”

Стадії тех. процесу і компонента

Завантажено, кг

Втрати, кг

Вихід, кг

1

2

3

4

1.Завантаження і перемішування

Бутилацетат

Ацетон

Толуол

868.67

1871.15

3814.34

5

5.5

15

863.67

1865.65

3799.34


Продовження таблиці 5.6

1

2

3

4

Смола ПСХ-ЛС

Пігментна суспензія

Разом:

1137.3

2552.5.0

10292.33

4.5

-

30

1132.8

2552.5

10261.83

2.Перемішування і постановка “на тип”

10261.83

10

10251.83

3.Фільтрація і фасування

Разом:

Усього:

10251.83

10261.83

120

130

160

10131.83

10131.83

10131.83

5.3.1 Розрахунок втрат сировини

Розраховуємо втрати сировини по компонентах у розрахунку на одне завантаження змішувача постановки “на тип” для цього знаходимо втрати бутилацетату, ацетону, толуолу, смоли ПСХ-ЛС і пігментної суспензії на стадіях постановки “на тип”, фільтрації і фасування.

Втрати бутилацетату:                 10261.83 – 868.67

130 – x              x = 11кг.

Втрати ацетону:                          10261.83  – 1871.15

130 – x              x =23.7кг.

Втрати толуолу:                          10261.83  – 3814.34

130 – x              x = 48.32кг.

Втрати смоли ПСХ-ЛС:            10261.83  – 1137.3

130 – x              x = 14.41кг.

Втрати пігментної суспензії: 10261.83  – 2552.5

130 – x              x = 32.34кг.

Разом:                                                                               130кг.

Підсумовуємо отримані втрати з втратами при завантаженні сировини і напівфабрикатів у змішувачі і знаходимо загальні втрати:

Бутилацетат:          5 + 28.5 =29 кг.

Ацетон:               5.5 + 28.5 = 34 кг

Толуол:               15 + 33.3 = 48.3 кг.

Смола ПСХ-ЛС: 4.5 + 12.5 = 17 кг.

Пігментна суспензія:         32.34 кг.

Разом:                                      160.5кг.

Знаходимо завантаження компонентів у змішувачі постановки “на тип” у перерахуванні на вихідну сировину, втрати і вихід. Смолу ГФ-01 у пігментній суспензії знаходимо по пропорції (табл.5.5):

1000пс – 304.24 кг смоли

2552.5 – x                                           x =776.58 кг смоли ГФ–01.

Завантаження хлорпарафіну складе:

1000пс – 186.79кг хлорпарафіну

2552.5 – x                                            x = 476.78 кг.

Завантаження толуолу складе:

1000пс – 69.545 кг толуолу

2552.5 – x                                                x = 177.5 кг.

Завантаження диоксиду титана складуть:

1000пс – 421.51 кг Ti2

2552.5  – x                                                x = 1091.6 кг.

Завантаження фталоціанінового блакитного складе:

1000пс – 22.54 кг

2552.5  – x                                                x = 57.54 кг.

На підставі приведених розрахунків складаємо таблицю 5.7.

Таблиця 5.7 – Зведена таблиця матеріального балансу виробництва емалі в перерахуванні на вихідну сировину