Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 21

1

2

cell(5,7)=2.23*(cell(2,6))^(0.24)

(7.7)

cell(5,8)=(cell(5,5)+cell(5,6))*cell(5,4)*cell(5,7)/1000

(7.8)

cell(5,9)=2*3.14*cell(5,4)

(7.9)

cell(5,10)=0.538*cell(5,3)*(cell(5,9))^(2)*0.785*cell(2,2)/2

(7.10)

cell(5,11)=sqrt((cell(2,8)*9.81+0.538*cell(5,3)*9.81+cell(5,10)*

sin(25))^(2)+(cell(5,10)*cos(25))^(2))/2

(7.11)

cell(5,12)=2*cell(5,11)*cell(2,9)*cell(5,9)*cell(2,10)/2/1000

(7.12)

cell(5,13)=(cell(5,8)+cell(5,12))/cell(2,11)

(7.13)

cell(5,14)=cell(2,12)*cell(5,3)*sqrt(cell(2,2)/2)/1000/cell(2,11)

(7.14)

cell(5,15)=cell(2,13)*cell(5,8)*1000

(7.15)

У колонку 5 робочої сітки файлу shar.spw відбувається заповнення комірок відповідно до позначень таблиці 7.3.

Таблиця 7.3 – Позначення осередків і значення, що розраховуються програмою

Осередок

Позначення

Характеристика параметра

Значення

cell(5,1)

mt[kg]

Маса тіл, що мелють, кг

2406.46

cell(5,2)

mm[kg]

Маса суспензії, кг

2406.46

cell(5,3)

mz[kg]

Маса завантаження, кг

4812.93

cell(5,4)

n[1/sec]

Швидкість обертання барабана, об./с

0.4006

cell(5,5)

A1[J]

Робота, затрачена на підйом завантаженого матеріалу, Дж

46683.70

cell(5,6)

A2[J]

Кінетична енергія, що доводиться завантаженому матеріалові, Дж

7187.34

cell(5,7)

Z

Середнє число циклів підйому і падіння куль при одному обороті

1.7898

cell(5,8)

Np[k]

Потужність, затрачувана на розмел, кВт

38.6288

cell(5,9)

w(1/sec)

Кутова швидкість обертання барабана, 1/с

2.5160

cell(5,10)

Pc[N]

Відцентрова сила підйому завантаження, Н

11259.07

cell(5,11)

Pp[N]

Реакція опори цапфи, Н

23010.22

cell(5,12)

Ntr[k]

Втрати потужності на тертя в цапфі, кВт

0.5789

cell(5,13)

Ne[k]

Розрахункова потужність електропривода млина, кВт

13.1268

cell(5,14)

Neemp[k]

Розрахункова потужність електропривода млина за емпіричним рівнянням (7.14), кВт

13.8747

cell(5,15)

G[kg/s]

Розрахункова продуктивність млина, кг/с

1.9314


7.2 Механічний розрахунок змішувача готування розчину

смоли ПСХ-ЛС

Механічний розрахунок змішувача обсягом 8 м3 здійснений за допомогою програми, складеної мовою програмування “GWBasic” для персонального комп'ютера типу IBM/PC відповідно до алгоритму, запропонованому в методичній указівці [18]. Результати розрахунків, представлені в додатку Б, свідчать про можливості використання обраного апарата в процесі одержання розчину смоли ПСХ-ЛС.


8 АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

8.1 Автоматизація технологічних процесів

Підвищення ефективності економіки народного господарства нерозривно пов¢язана з впровадженням у всі сфери досягнень науково-технічного процесу, одним з найважлевівших елементів котрого є автоматизація технологічних процесів. Створення високоефективних систем керування технологічних процесів великих підприємств у різних галузях промисловості стає можливим завдяки успіхам, які було досягнути у галузі приладобудування та обчислювальної техніки. Базовою системою любій сучасної автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСКТП) є система автоматичного контролю, яка дозволяє отримувати вимірювальну інформацію щодо параметрів процесу, якості сировини, проміжних та кінцевих продуктів.

Ефективність роботи системи автоматичного контролю дозволяє: використовувати керування щодо показників якості сировини та напівпродуктів; зменшувати її вартість та поліпшувати якість продукції.