Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 11

3.1 Характеристика вихідної сировини

3.1.1 Смола ПСХ-ЛС

Перхлорвінілова смола випускається двох марок, що розрізняються за молекулярною масою: низьков’язка смола ПСХ-ЛН із середньою молекулярною масою 31000 і смола середньої в'язкості ПСХ-ЛС із середньою молекулярною масою 57000 (молекулярна маса фракцій від 20000 до 90000).

Відповідно до ДСТ 10004–72 перхлорвінілова смола ПСХ-ЛС повинна задовольняти вимогам, наведених у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Нормовані показники хлорованого полівінілхлориду

Показники

ПСХ-ЛС

1-й сорт

2-й сорт

Температура розкладання, °С, не менш

145

145

Розчинність, % (мас.), не нижче

99.9*

99.7*

Колір 10%-ного розчину за йодометричною шкалою, не темніше

1**

3**

Умовна в'язкість 10% розчину смоли по віскозиметрові ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при  20°С, с

14-21*

14-21*

Вміст, % (мас.), не більш

   Золи

Заліза

Вологи

0.05

0.005

0.5

0.1

0.01

0.5

Кислотність

63 1

631

*Розчинник – суміш 26% (мас.) ацетону, 12% (мас.) бутилацетату і 62% (мас.) толуолу; **розчинник – суміш 35% (мас.) ацетону, 35% (мас.) бутилацетату і 30% (мас.) толуолу.

3.1.2 Смола ГФ–01

Смола ГФ–01 (ТУ 6–10–612–76) являє собою гліфталеву смолу, що висихає, виготовлену на основі суміші льняної і тунгової олій у співвідношенні 9:1; жирність 49.4 (мас. %). Показники приведені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3 – Нормовані показники алкідної смоли ГФ–01

Показники

Норма

Колір по йодометричнїй шкалі, мг йоду, не більш

-

Умовна в'язкість по ВЗ–246 з діаметром сопла 4 мм при 20°З, з

40-60

Вміст нелетючих речовин, % (мас.)

40-44

Кислотне число (у розрахунку на смолу), не більш

12

3.1.3 Пластифікатор хлорпарафін

Хлорпарафін ХП-470 (ТУ 6-01-568–71) являє собою грузлу рідину від жовтого до темно-жовтого кольору (продукт хлорування нафтового парафіну). Хлорпарафін ХП-470 одержують хлоруванням очищеного рідкого парафіну. Хлорпарафін ХП-470 стабілізований эпоксидованими оліями або эпоксидованими смолами ЭД-5 або ЭД-6. Хлорпарафіни відрізняється негорючістю, нетоксичністю, гарною розчинністю в органічних розчинниках, стійкістю до дії кислот і слабких лугів, не розчинні у воді. Хлорпарафін ХП-470 застосовують для пластифікування лакофарбних матеріалів на основі хлорованого полівінілхлориду і дивінілацетиленовых смол. Показники представлені в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 Нормовані показники хлорпарафіна

Показники

Норма

Колір по йодометричній шкалі, не більш

-

Щільність при 20°З, г/см3, не менш

1.185–1.235

Кислотне число, не більш

0.005

Вміст основної речовини, %(мас.), не менш

99

3.1.4 Розчинники: толуол, бутилацетат, ацетон

Толуол – ароматичний вуглеводень, що представляє собою безбарвну рідину з характерним запахом. Його одержують при перегонці кам'яновугільної смоли, продуктів каталітичної ароматизації або піроліза нафтопродуктів, при піролізі сланцевого бензину. Толуол не змішується з водою, добре розчиняє олії, жири, бітуми, багато природних і синтетичних смол. Толуол менш токсичний, ніж бензол, і тому служить для його заміни як розчинник. Показники представлені в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 Нормовані показники толуолу

Нормовані показники

Норма

Вищий сорт

1-й сорт

2-й сорт

1

2

3

4

Продовження таблиці 3.5

1

2

3

4

Щільність при 20°З, г/см3

0.865-0.867

0.865-0.867

0.863-0.867

Межі кипіння

початок, °С

110

110.6

110.6

кінець, °С

110.6

111.2

111.5

повнота відгону, %

95

95

95

Вміст основної речовини, %(мас.)

Не норм.

Не норм.

Не визн.