Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 18

Компоненти

На завантаження змішувача, кг

На одну тонну емалі, кг

Завант.

Втрати

Вихід

Завант.

Втрати

Вихід

Смола ГФ–01

824.95

15.07

809.88

81.64

1.7

79.94

Хлорпарафін

476.78

8.71

468.07

47.19

0.98

46.21

Толуол

3991.65

72.91

3918.74

395.04

8.24

386.8

Диоксид титана

1091.6

19.94

1071.66

108.03

2.25

105.78

Фталоціаніновий

57.54

1.05

56.49

5.69

0.12

55.57

Бутилацетат

868.67

15.87

852.8

85.97

1.79

84.18

Ацетон

1871.15

34.18

1836.97

185.18

3.86

181.32

Смола ПСХ-ЛС

1137.3

20.77

1116.53

112.56

2.35

110.21

Разом:

10292.33

188.0

10104.3

1021.29

21.29

1000.0

Втрати знаходимо по пропорції:

Смола ГФ-01: 10292.33 – 776.58

188 – x                    x = 14.19 кг.

Хлорпарафін: x = 8.71 кг.

Толуол: 3.24 кг.

Диоксид титана: x =19.94 кг.

Фталоціаніновий: x = 1.05 кг.

Бутилацетат: x = 15.87 кг.

Ацетон: х = 34.18 кг.

Толуол: x = 69.67 кг.

Смола ПСХ-ЛС: x =20.77 кг.

Смола ГФ–01: х = 0.88

Разом:                                                    188.0 кг.

Перераховуємо завантаження, втрати і вихід на одну тонну емалі:

Завантаження:

Смола ГФ–01:        10104.33 – 824.95

1000 – x                x =81.64 кг.

Хлорпарафін: x = 47.19 кг.

Толуол: 395.04 кг.

Диоксид титана: x =108.03 кг.

Фталоціаніновий: x = 5.69 кг.

Бутилацетат: x = 85.97 кг.

Ацетон: х = 185.18 кг.1021.29.3 кг.

Знаходимо втрати:

Смола ГФ–01:        1021.29 – 81.64

21.29 – x                x =1.7 кг.

Хлорпарафін: x = 0.98 кг.

Толуол: 8.24 кг.

Диоксид титана: x =2.25 кг.

Фталоціаніновий: x = 0.12 кг.

Бутилацетат: x = 1.79 кг.

Ацетон: х = 3.86 кг.

Смола ПСХ-ЛС: x =2.35 кг.

Разом:                                                    21.29 кг.

Таблиця 5.8 – Потреби  сировини

Найменування компонентів

На одну тонну емалі, кг

Втрати  сировини, т

Завант.

Втрати

Вихід

На добу

На місяць

На

рік

Смола ГФ–01

81.64

1.7

79.94

0.99

20.41

244.92

Хлорпарафін

47.19

0.98

46.21

0.57

11.97

141.57

Толуол

395.04

8.24

386.8

4.82

98.76

1185.12

Диоксид титана

108.03

2.25

105.78

1.32

27

324.09

Фталоціаніновий

5.69

0.12

55.57

0.069

1.42

17.07

Бутилацетат

85.97

1.79

84.18

1.05

21.49

257.91

Ацетон

185.18

3.86

181.32

2.26

46.29

555.54

Смола ПСХ-ЛС

112.56

2.35

110.21

1.37

28.14

337.68

Разом:

1021.29

21.29

1000.0

12.45

255.32

3063.87

Виробнича потужність цеху N = 3 тис/т у рік.

Виробництво працює у дві зміни по вісім годин.

Кількість робочих днів у рік – 246.

3тис/т/246 = 12.2 т на добу.

1021.29 – 1000

x – 3000     x = 3063.87 т.

Смола ГФ–01:    1021.29 – 81.64

3063.87 – x             x =244.92 т.

Хлорпарафін: x = 141.57 т.

Толуол: 1185.12 т.

Діоксид титана: x =324.09 т.

Фталоціаніновий: x = 17.07 т.

Бутилацетат: x = 257.91 т.

Ацетон: х = 555.54 т.

Смола ПСХ-ЛС: x =337.68 т.

Разом:                  х = 3063.87 т.
6. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ УСТАТКУВАННЯ