Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 24

Параметри мікроклімату відповідають припустимим значенням [23].

9.3.2 Вентиляція

Вентиляція – це організований, що піддається розрахунку і регулюванню повітрообмін у приміщеннях. На даній ділянці підприємства існує природна і штучна вентиляція. Механічна – загальнообмінна, місцева нагнітаюче-витяжна й аварійна вентиляція [24].

9.3.3 Джерела водопостачання

Джерелом постачання підприємства водою служить міський водопровід. Проектована каналізація – господарсько-побутова [25].

9.3.4 Викиди в атмосферу

В атмосферу викидаються наступні речовини: пил від пігментів і наповнювачів. Пропонуються адсорбційні і хімічні засоби очищення, після чого викиди шкідливих речовин не перевищують припустимих норм. Речовини в стічні води не виділяються [26].

9.3.5 Шум і вібрація

Джерела шуму: кульовий млин, змішувач з мішалкою, насоси, електродвигун і фільтр.

Орієнтований рівень звукового тиску для даної ділянки підприємства не перевищує припустимого значення L=75 дБА  [27].

9.4 Техніка безпеки

Пульти керування, СТОСІВ, а також інша техніка, що контролює процес виробництва, закрита захисними корпусами й екранами. Крім цього застосована захисна ізоляція струмопровідних частин електроустаткування [29].

9.4.1 Електронебезпечність

Характеристика живильної мережі: рід струму – змінний, частота – 50 Гц; напруга – 220/380В.

Режим нейтрали живильної мережі – трифазна чотирьохпровідна мережа з заземленою нейтраллю. Устаткування занулено. Клас приміщень по поразці електричним струмом II [28].

9.4.2 Пожежна безпека

Категорія приміщень з вибухо-пожаробезпеки: А.

Вогнестійкість будинку: 2.

Первинні засоби пожежегасіння: пісок, вогнегасники типу ВВК-5, ВВК-8, ВП-1 [30 ].

Біля входу в будинок установлений пожежний щит з наступним набором: пінних вогнегасників – 2, вуглекислотных вогнегасників – 1, ломів – 2, багрів –

3, сокир – 2.


10. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА [31]

Суть проекту складається в створенні цеху по виробництву емалі ХВ-124 блакитній. Виробнича потужність проектованого цеху (М) визначається по провідному устаткуванню (кульовий млин).

Таблиця 10.1 – Виробнича потужність проектованого цеху

Характеристика

Значення

Виробнича потужність проектованого цеху  (М), т/міс

306

Кількість однотипного встаткування (А), кульових млинів, шт

3

Максимальна продуктивність устаткування(П), т/година

0,213

Ефективний фонд часу  роботи одиниці встаткування (Фэф), година/міс

477

Розрахунок ведеться по формулі:

М=А*П*Фэф   ( 10.1 )

де:     А – кількість однотипного встаткування,

П – максимальна продуктивність одиниці встаткування (т/година), (визначаються по паспорті устаткування, по даним підприємства виготовлювача);

Фэф – ефективний фонд часу роботи одиниці встаткування, година/мес.

Таблиця 10.2 – Вихідні дані для розрахунку максимальної продуктивності  устаткування

Характеристика

Значення

Обсяг апарата  (V), м3

4,00

Коефіцієнт заповнення обсягу (Кзап)

0,40

Щільність пасти пігментів, т/м3

1,655

Тц, год.

30,00

Кпз

1,05

Кспв

1,00

Для апаратів періодичної дії  максимальна продуктивність визначається по наступній формулі :

П = (V*Кзап *у)/(Тц*Кпз*Кспв)  ( 10.2 )

де: V – обсяг кульового млина, м3;

Кзап – коефіцієнт заповнення обсягу;

У – щільність суміші в кульовому млині, т/м3;

Тц – тривалість технологічного циклу, год.;

Кпз – видатковий коефіцієнт сировини;

Кспв – коефіцієнт змісту корисної речовини в частках одиниці.

Таблиця 10.3 – Вихідні дані для розрахунку режимного фонду роботи устаткування

Вихідні дані

Значення

Фреж, год./міс.

502,00

Фкал, дн.

365,00

Двых, дн.

104,00

Дпр, дн.

10,00

n, шт

3,00

tсм, ч

8,00