Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 15

5.1 Розрахунок рецептур пігментної суспензії і постановки емалі “на тип”

Таблиця 5.1 – Рецептура емалі ХВ-124 блакитний

Найменування компонентів

Рецептура емалі,

% мас.

Щільність компонентів, г/см3

Маслоємкість, г/100 г

Смола ПСХ-ЛС

11.0

0.92

-

Смола ГФ–01(43%)

7.9

1.1

-

Хлорпарафін    ХП-470

5.0

1.21

-

Бутилацетат

8.4

0.882

-

Ацетон

18.1

0.79

-

Толуол

38.6

0.867

-

Фталоціаніновий блакитний

0.5

1.64

56

Диоксид титана

10.5

4.1

25

Разом:

100.0

5.1.1 Аналіз рецептури

Об'ємна концентрація пігментів, відповідно до рецептури емалі визначається:

10.5/4.1+0.5/1.62

ОКП=                                                                                                         =

10.5/4.1+0.5/1.62+11.0/0.92+(7.9*0.42)/1.1+5.0/1.21

=0.13=13%

Маслоємкість:

25*10.5+56*0.5

М1=                                                =26.41 г/100м

11

Щільність суміші пігментів:

0.95+0.05

Р пигм.  =                                                =3.81 г/см3

0.95/4.1+0.05/1.62

Критична об'ємна концентрація пігментів:

100/3.81

КОКП=                                        = 0.48 = 48%

100/3.81+26.41/0.93

5.1.2 Складання рецептури пігментної суспензії

Диспергування пігментів проводиться в розведеному розчині алкідного олігомера ГФ-01.

Таблиця 5.2 – Рецептура пігментної суспензії

Найменування компонентів

Рецептура пігментної суспензії, %мас

Смола ГФ–01 (43%)

30.1

Хлорпарафін

18.48

Толуол                        

6.88

Фталоціаніновий блакитний

2.23

Диоксид титана

42.31

Разом:

100.0

Об'ємна концентрація пігментів, відповідно до рецептури пігментної суспензії визначається:

42.31/4.1+2.23/1.62

ОКП=                                                                                          =30.2%

42.31/4.1+2.23/1.62+(30.1*0.43)/1.1+18.48/1.21

Значення ОКП показує, що диспергування по складеній рецептурі пігментної суспензії буде проводитися методом “концентрованих паст”.

5.1.3 Складання рецептури постановки емалі “на тип”

Рецептура була складена виходячи з основної рецептури емалі (табл.5.1) шляхом визначення вмісту (%, мас.) пігментної суспензії в ній. Рецептура приведена в табл.5.3.

Таблиця 5.3 – Рецептура постановки “на тип”

Найменування компонентів

Рецептура пігментної суспензії, % мас

Пігментна суспензія

24.9

Бутилацетат

8.48

Ацетон

18.26

Толуол

37.23

Смола ПСХ-ЛС:

11.1

Разом:

100.0

5.2 Складання матеріального балансу на стадіях готування пігментної суспензії і її диспергування в кульовому млині

5.2.1 Розрахунок завантаження в кульовий млин

Обсяг кульового млина: Vк.м.=4м3.

Коефіцієнт заповнення: =0.4.

Робочий обсяг кульового млина: Vр=Vк.м.*j

Vр=4*0.4=1.6м3.

Розраховуємо обсяг займаний 1т пігментної суспензії:

V=301/110+68.8/86.7+184.8/121+22.3/164+423.1/410=0.62м3.

Щільність суспензії складе:

1000 – 0.62 м3

x – 1.6                   x =1612.9 кг/м3.

Розраховуємо завантаження в кульовий млин по компонентах і складаємо таблицю матеріального балансу (табл.5.4).

Загальне завантаження в кульовий млин складе:

1000 – 0.62

x – 1.6       x =2580кг.

Або по компонентах:

Смола ГФ–01:          100 – 30.1

2580 – x             x =776.58кг.

Толуол:                   100 – 18.48

2580 – x             x =476.78кг.

Диоксид титана:      100 – 42.31

2580 – x             x =1091.6кг.

Фталоціаніновий :  100 – 9.29

блакитний                    2580 – x             x =57.54кг.