Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 22

Науковою базою систем автоматичного контролю є метрологія та фізичні причини вимірювання параметрів технологічних процесів. Технологічною базою цих систем є засоби вимірювань та перетворень відповідних параметрів. У зв¢язку з цим необхідно автоматизувати наступні параметри: температуру, витрати, рівень.

8.2 Опис контурів у системі автоматизації

8.2.1 Контур контролю температури

Вимірювання температури в апараті здійснюється термометром опору, принцип дії якого що засновується на вимірюванні опору провідників (поз. 1-1). Сигнал з датчика надається на вторинний прилад – автоматичний мостовий самопис (поз.1-2), принцип дії якого базується на зрівноважуванні сигналу датчика відомим сигналом.

Інші контури керування температури регулюють так саме. 

 


       ТС               ТIR                                   ТE                                                                                    NS

1-3              1-2                                    1-1                                                                                   1-4

 


Рис.8.1 Контур контролю температури у змішувачі

8.2.2 Контур регулювання витрат

Вимірювання витрат використовується методом змінного перепаду тиску. Для цього на технологічному трубопроводі встановлюється прилад, що звужує прохід – діафрагма (поз.3-1).

Перепад тиску на діафрагмі вимірюється за допомогою перетворювача типа “Сапфір”. Цей прилад перетворює перепад тиску в уніфікований сигнал струму, який надходить на вхід універсального самописа – міліамперметра КСУ. Потім це вимірюване значення надається на регулятор Р-25. Вплив, який виробляється регулятором, надається на електронний тиристорний посилювач ПБР-3 (рис.8.2).   

 


       FC               FIR               FT               FE                                                                                     NS

3-4              3-3                3-2               3-1                                                                                    3-5

 


Рис.8.2 Контур регулювання витрат

8.2.3 Регулювання рівня

Вимірювання рівня в апараті використовується за допомогою звукових рівнемірів ЕХО-3 (поз.2-1). Принцип дії базується на вимірюванні часу проходження ультразвукового сигналу з датчика до поверхні речовини та зворотно. Прилад має уніфікований струмовий вихід. Вимірювальне значення надається на КСУ-2 (поз.2-2). Надалі вимірювальне значення надається на регулятор Р-25. Вплив, який виробляється регулятором, надається на електронний тиристорний посилювач ПБР-3 (рис.8.2).  

 


       LC               LIR               LT               LE                                                                                    NS

2-4              2 -3              2 -2               2-1                                                                                   2 -5

 


Рис. 8.3 Контур регулювання рівня

Таблиця 8.1 – Спеціалізація приладів та засобів автоматизації

Позиційне позначення щодо функціональній схеми

Найменування параметра, що вимірюється або регулюється

Найменування приладів та засобів автоматизації

Тип, модель

Кількість

1-1;2-1,3-1;

8-1;9-1.

Витрата

Камерна діафрагма

ДК- 6

5

1-2;2-2;3-2

8-2;9-2

Витрата

Сильфонний діфманометр

ДС-П3

5

1-3;2-3;3-3;

8-3;9-3

Витрата

Вторинний прилад

ПВ10.17

5

1-4;2-4;3-4;

8-4;9-4

Витрата

регулятор

ПРЗ-31

5

3-1;4-1;6-1;

7-1

температура

термометр опору

ТСМ

4

3-2;4-2;6-2;

7-2

температура

Автоматичні мости

КСМ-2

4

10-1

рівень

Ультразвуковий рівнемір

АП-3

1

10-2

рівень

Первинний перетворювач

ППИ-3

1

10-3

рівень

Прилад реєстрації

А-542

1

11-1;12-1;13-1

14-1;15-16-1

керування

Магнітний пускач

ПМЕ-2

6

11-2;12-2;13-2;

14-2;15-2;16-2

кнопка

Електрична кнопка

КМ-3

6