Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 29

Таблиця 10.16 – Прогноз реалізації емалі

Плановий міс.

Обсяг, т

Ціна,  тис.грн/т

Сума, тис.грн

1

2

3

4

1

30,00

11,97

359,12

2

100,00

11,97

1197,05

3

200,00

11,97

2394,11

4

300,00

11,97

3591,16

Продовження таблиці 10.16

1

2

3

4

5

300,00

11,97

3591,16

6

300,00

11,97

3591,16

7

300,00

11,97

3591,16

8

300,00

11,97

3591,16

9

300,00

11,97

3591,16

10

300,00

11,97

3591,16

11

300,00

11,97

3591,16

12

300,00

11,97

3591,16

10.6 Показники ефективності проекту

Для оцінки ефективності інвестицій використаються наступні показники:

Чиста поточна вартість ЧТС:

 ( 10.9 )

Де:     Bt - виторг від реалізації продукції в році , тис. грн;

Зt - витрати в році, до складу яких входять: інвестиційні, поточні, ПДВ, податок на прибуток. Ефективність визначається ЧТС > 0.

Коефіцієнт ефективності інвестицій Ep:

 ( 10.10 )

Критерій ефективності інвестицій Ер > 1

Для визначення ефективності виробництва розраховуються наступні показники:

а) Рентабельність виробництва:

 ( 10.11 )

Де:     П - річний прибуток, отриманий від реалізації проектного обсягу виробництва продукції, тис.грн

ОФ - середньорічна вартість основних засобів підприємства. До складу ОФ включена вартість устаткування й будинку проектованого цеху

ОБС - нормовані оборотні кошти.

б) Рентабельність продукту

 ( 10.12 )

в) Фондовіддача (Ф), грн/грн: Ф=В'/10*ОФ

Де В' - чистий обсяг продажів за умови, що він дорівнює проектному обсягу виробництва у вартісному вираженні;

г) Швидкість обороту оборотних коштів (Коб) і тривалість обороту одного циклу (Доб): Коб = В/ОБС

Де В -виторг від реалізації, тис. грн: Д про = 360 /Коб

д) Продуктивність праці (ПТ)  тис. грн. /чол: ПТ = В'/Ч

Де Ч - чисельність промислово-виробничого персоналу.

     Таблиця 10.17 – Резюме на річну програму

Найменування показника

Значення

1. Обсяг виробництва за проектом, т

3030

2. Виторг від реалізації, тис.грн

36270,69

3. Поточні витрати, тис грн/т

31752,97

4. Ціна, тис грн/т

11,97

5. Інвестиційні витрати, тис. грн      

999,7

6. Вартість основних виробничих фондів, тис. грн

379,50

7. Фондовіддача, грн/грн        

7,11

8. Рентабельність виробництва, %

174,07

9. Рентабельність продукту, %

20,00

10. Чиста поточна вартість,  тис. грн

1157,98

11. Коефіцієнт ефективності інвестицій

1,04

12. Строк повернення кредиту, міс

7

13. Тривалість одного обороту, днів

18,45

14. Продуктивність праці, тис. грн/чол

1295,38

Планований обсяг виробництва складе 300 т/мес або 3030 т/рік, виторг від реалізації складе 36270,69 тис.грн, що течуть витрати 31752,97 тис.грн, планована відпускна ціна 11,97 тис.грн/т, інвестиційні витрати рівні 999,74 тис. грн (з них позикові засоби 500,00 тис.грн). Фондовіддача складе 7,11 грн/грн. Вартість основних виробничих фондів проектованого цеху 379,50 тис.грн, при цьому рентабельність виробництва складе 174,07 %, а рентабельність продукту 20,00 %. Чиста поточна вартість складе 1157,98 тис.грн. Коефіцієнт ефективності інвестицій 1,04 (оскільки коефіцієнт більше нуля, то інвестування є ефективним).


ЗАКЛЮЧЕННЯ