Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 10

Пігменти в стійкій α-модифікації, що містять 2–5% хлору , мають зеленуватий відтінок. Пігменти в β-модифікації, одержані розмелом пігментів у α-модифікації з хлоридом натрію в присутності добавок, мають зеленуватий відтінок, стійкий до дії ароматичних розчинників.

Одним з недоліків блакитних фталоціанінових пігментів у α-модифікації є здатність до флокуляції, що представляє собою агломерацію часток у рідкозв’язуючій, що приводить до зниження інтенсивності фарбування.

У пігментів у β-модифікації флокуляція виявляється в меншому ступені. Розроблено методи одержання пігментів у нефлокуляційній формі, що досягається шляхом обробки пігментів спеціальними добавками.


2. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІГНОГО ПРОЦЕСУ

Вибір і обґрунтування стадій технологічного процесу виробництва емалі ХВ-124 блакитного кольору здійснювався на основі аналізу літературних даних і існуючої технологічної схеми на акціонерному товаристві “Червоний хімік”.

Підхід до вибору технології виробництва зводився до наступного. Так  як диспергування пігментів у плівкоутворюючому, на основі перхлорвінілової смоли, є неефективним через недостатню адсорбційну взаємодію на межі розподілу фаз пігмент-перхлорвініл, запропоновано здійснювати диспергування пігментів у розведеному розчині (35%) алкідної складової емалі. При цьому диспергування здійснюється методом “порожніх паст”, що має ряд переваг у порівнянні з методом перетиру: при методі “ порожніх паст” для змочування і диспергування використовують розведені слабоструктуровані низьков'язкі розчини олігомерів, що володіють ньютоновською течією і дією розклинення. Диспергування проводиться з використанням висококонцентрованих пігментних суспензій у розведених розчинах плівкоутворюючої речовини. Це передбачає високу рухливість макромолекул для забезпечення високої швидкості адсорбції, що у свою чергу, запобігає явищу повторної агрегації пігментних часток.

На відміну від диспергування в концентрованих розчинах плівкоутвірної речовини, метод “порожніх паст” дозволяє інтенсифікувати процес диспергування, забезпечуючи значне зниження енерговитрат.

Процес диспергування пропонуємо здійснювати з використанням існуючого на АТ ХЛКЗ “Червоний хімік” технологічного устаткування – кульових млинів типу “Кефама”, забезпечених керамічною футеровкою і з використанням керамічних куль, що мелють, тому що необхідно виключити можливий намелу металу. Сполука рецептури емалі ХВ-124 блакитної обумовлює необхідність використання для складання емалі і постановки “на тип” змішувача обсягом V=16 м3.

Для підвищення якості продукту пропонуємо використовувати фільтруюче устаткування – патронний фільтр типу “Кюно”, що забезпечує досить високу якість очищення готового продукту. Метод виробництва – періодичний.

Виробництво емалі пропонуємо здійснювати по наступних технологічних стадіях:

-  готування і диспергування пігментної суспензії;

-  готування лаку перхлорвінілової смоли;

-  постановка емалі “на тип”;

-  фільтрація і фасування.  


3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ І СИРОВИНИ

Емаль ХВ-124 блакитна (ДОСТ 10144–74) являє собою суспензію пігментів і наповнювачів у розчині перхлорвінілової і гліфталевої смол у летючих органічних розчинниках з додаванням пластифікатора.

Емаль призначена для фарбування підготовлених металевих, тканевих, дерев'яних поверхонь, бетонних і залізобетонних будівельних конструкцій.

Емаль наноситься на поверхню методом розпилення. Технічна характеристика емалі ХВ-124 представлена в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1Технічна характеристика емалі ХВ-124 блакитної

Найменування показників

Норма

1. Умовна в'язкість за ВЗ-246 (діаметр сопла 4 мм) при 200.5°С, с

35–60

2. Масова частка нелетючих речовин, не менше, %

27

3. Укривістість висушеної плівки, не більш, г/м2

20

4. Час висихання до ступеня 3 при 20 2°С, годин, не більш

2

5. Еластичність плівки при вигині, не більш , мм

1

6. Витрати на одношарове покриття, не більш, г/м2

50

7. Твердість плівки за М-3, не менш, ум. од.

0.35

8. Ступінь перетиру за “Клином”, не більш, мкм

20