Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 28

Витрати на проведення поточного ремонту цехових будинків і споруджень прийнята в розмірі 6 % від вартості будинків. Витрати пов'язані зі змістом та обслуговуванням  прийнято в розмірі 8% від вартості будинків. Витрати на забезпечення охорони праці прийняті в розмірі 20 % від фонду основної заробітної плати основних виробничих робітників. Витрати на забезпечення винахідництва й раціоналізацію прийняті в розмірі 5% від суми основної заробітної плати ІТП й основних робітників.

Відрахування на соц страхування становлять 2,9%.

Відрахування на державне пенсійне страхування 32,3 %.

Відрахування у фонд страхування від безробіття 1,6% від суми річного фонду оплати праці керівників, службовців, МОП.

Таблиця 10.14 – Розрахунок загальновиробничих витрат, на  місяць

Найменування витрат

Величина витрат, тис.грн

1. Матеріальні витрати

1.1 Витрати на проведення поточного ремонту цехових будинків і споруджень

0,76

1.2 Витрати, пов'язані зі утриманням та обслуговуванням

1,01

1.3 Витрати, пов'язані із забезпеченням технічної безпеки й охорони праці

1,91

1.4 Витрати на винахідництво й раціоналізацію

0,99

1.5 Невраховані матеріальні витрати

0,01

2. Витрати на оплату праці

2.1 Основна заробітна плата керівників, службовців, МОП

8,90

2.2 Відрахування на соціальне страхування

0,34

2.3 Відрахування на державне пенсійне страхування

3,74

2.4 Відрахування у фонд страхування по безробіттю

0,19

3. Амортизація цехових будинків і споруджень

0,63

4. Інші невраховані витрати (6%)

1,11

Разом

19,58

10.5 Калькуляція собівартості продукції

Оскільки приводить калькуляция, що, приводиться на місяць, тому розділ оплати праці виходить розподілом ГФОТ на кількість місяців.

Таблиця 10.15 – Калькуляція собівартості продукції

Стаття витрат

На одиницю,

тис. грн/т

На місячний випуск,  тис.грн

1

2

3

1. Матеріальні витрати

1.1 Сировина й матеріали

6,082

1824,49

1.2 Напівфабрикати власного виробництва й покупні

1.3 Відходи

Продовження таблиці 10.15

1

2

3

1.4 Допоміжні матеріали (6% від суми витрат за матеріалами) 

0,36

109,47

Разом за винятком відходів

6,447

1933,96

2. Енерговитрати

2.1 Електроенергія

0,0342

10,25

2.2 Вода

3. Оплата праці

3.1 Основна заробітна плата основних виробничих робітників

0,0319

9,56

3.2 Відрахування в державний пенсійний фонд (32% від ГФОТ основних робітників)

0,0143

4,28

3.3 Відрахування на гос. Соціальне страхування

0,0013

0,39

3.4 Відрахування у фонд страхування по безробіттю

0,0007

0,21

3.5 Страхування від нещасних випадків

0,0009

0,27

Разом умовно-змінні витрати

6,53

1958,67

4. Витрати на зміст й експлуатацію встаткування

0,11

32,27

5. Общепроизвоственные витрати

0,07

19,58

Разом виробнича собівартість

6,70

2010,52

6. Адміністративні витрати

1,34

402,10

7. Інші витрати (комунальний податок)

0,0027

0,82

8. Витрати на збут (4% від произв. собівартості)

0,27

80,42

Разом умовно-постійні втрати

1,78

535,19

Собівартість продукції

8,31

2493,86

9. Ціна виробництва (20% прибутку, без ПДВ)

9,98

10. Відпускна ціна ( із ПДВ)

11,97