Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 12

Бутилацетат (бутиловий ефір оцтової кислоти) являє собою прозору безбарвну рідину з характерним запахом. Одержують шляхом етерифікації оцтової кислоти n–бутиловим спиртом.

Бутилацетат розчиняє складні ефіри целюлози, хлоркаучук, фенолформальдегідні й інші смоли; добре змішується з вуглеводнями й іншими розчинниками, з касторовою і лняною олією, але не змішується з водою. Широко застосовується у виробництві нітроцелюлозних лакофарбних матеріалів. Показники представлені в табл. 3.6.

Ацетон являє собою прозору безбарвну рідину з характерним запахом. Ацетон одержують при сухій перегонці деревини, шумування крохмалю, шляхом гідратації пропилену з наступним окислюванням ізопропилового спирту.

Ацетон – активний розчинник багатьох смол, олій, жирів і складних ефірів целюлози; цілком змішується з водою, спиртом, диетиловим ефіром і іншими органічними розчинниками. Показники представлені в табл.3.6.

Таблиця 3.6 – Нормовані показники ацетону технічного (ДСТ 2768-69) і бутилацетату нормального технічного (ДСТ 5.1315–72)

      Нормовані показники

Норма

Ацетон

Бутилацетат

Марка А

Марка Б

Марка А

Марка Б

1

2

3

4

5

Щільність при 20°З, г/см3

0.79-0.792

0.79-0.793

0.88-0.883

0.872-0.876

Продовження таблиці 3.6

1

2

3

4

5

Межі кипіння

Початок, °С

55

55.5

122

118

Кінець, °С

56.5

57

127

128

Повнота відгону, %

97

95

95

95

Вміст, %

Основної речовини, не менш

99.5

99.8

98

90

Нелетучого залишку, не більш

0.002

0.003

0.005

0.006

Вологи, не більш

0.5

1.5

-

-

3.1.5 Пігменти: діоксид титана і фталоціаніновий блакитний

Пігментний двоокис титана (ДСТ 9808–84) являє собою синтетичний неорганічний пігмент білого кольору, отриманий гідролізом сірчанокислого розчину титана, з наступним прожарюванням гідролізного діоксида титана.

У залежності від кристалічної структури випускають дві форми TiО2, рутильну – «Р» і анатазну – «А». При наявності поверхневої обробки в умовній позначці марки додають “0”.

За фізико-хімічними показниками TiО2 марки Р–01 повинна відповідати нормам, приведеним у таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 – Нормовані показники диоксида титана Р-01

Показники

Норма

Масова частка TiО2, %, не менш

93

Масова частка рутильної форми, %, не менш

95

Масова частка нелетючих речовин, розчинних у воді, %

0.5

рН водної суспензії

6.5–8

Разбеливающая здатність, не більш, ум.од.

170

Укривістість, мкм, не більш

40

Диспергування, мкм, не більш

15

Білизна, ум.од, не менш

94

Фталоціаніновий блакитний по хімічному складі являють собою продукт взаємодії фталевого ангідриду і сечовини із солями міді або при взаємодїї фталодінітрила із солями міді. Вміст фталоціанінового блакитного в пігменті 98.0–99.7%. Фталоціаніновий блакитний має нормовані показники, приведені в таблиці 3.8

Таблиця 3.8 – Нормовані показники фталоціанінового блакитного

Показники

Норми

Залишок після мокрого просіву, (мас.  %), не більш

1.0

Вміст вологи, % (мас.), не більш

0.5

Вміст водорозчинних речовин, (мас.  %), не більш

0.5

Реакція водної витяжки (рН)

7.5–8.5

Насипний обсяг, л/кг, не менш

5.3

Щільність

1.64

Маслоємкість, г/100 г пігменту

56.0

Укривістість, г/м2, не більш

15