Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 8

9)  надмірно великі швидкості зрушення при перемішуванні і нанесенні пігментованих матеріалів;

10)  наявність водорозчинних солей у пігментах;

11)  неправильно підібраний розчинник, який випаровується з великою швидкістю при формуванні покриття.

У ряді випадків доцільно не намагатися запобігати флокуляції пігментів, а керувати процесом флокуляції. Так, при одержанні систем, яка містіть суміш органічного і неорганічного пігментів, цілком уникнути флокуляції органічного пігменту неможливо. У цьому випадку необхідно, викликаючи флокуляцію пігментів різної природи, намагатися досягти такого співвідношення ступенів флокуляції, щоб система мала оптимальні властивості. Керування процесом флокуляції здійснюється варіюванням співвідношення пігментів і їхнього об'ємного вмісту, сполуки рідкої фази, а також використанням ПАР, що по-різному впливають на швидкість і ступінь флокуляції пігментів різної природи.

1.2.3 Устаткування для диспергування пігментів

Апарати, використані для диспергування пігментів у середовищі плівкоутворювачів, можна підрозділяти на дві великі групи [7]. До першої групи відносяться машини з жорстко закріпленими робочими тілами, швидкість руху яких не залежить від в'язкості оброблюваної пігментної пасти (валкові машини і гумозмішувачі). Ефективність дії машин цієї групи зростає з підвищенням в'язкості оброблюваної пасти. У цю ж групу входять і високошвидкісні дискові машини, і апарати з пристроями, що перемішують. До другої групи відносяться апарати, у яких робочі тіла вільно рухаються в пігментній пасті, причому швидкість їхнього руху визначається в'язкістю пасти (кульові млини, бісерні і піскові млини, атритори й ін.). Максимальна ефективність цих апаратів досягається при оптимальній в'язкості.

Використані для одержання пігментних матеріалів апарати можна класифікувати в залежності від в'язкості пігментної пасти, що переробляється [5]. Це машини для паст із високою в'язкістю (10-104 Па×с), середньою (0.5-10 Па×с та низькою (менш 0.5 Па×с).

Для диспергування пігментів у середньов'язких середовищах досить широко застосовуються в даний час кульові млини, особливо млин зі сталевою бронею і сталевими кулями. Оскільки в результаті намелу металу білі пасти в таких млинах забруднюються, для обробки білих паст застосовуються млини, внутрішні порожнини яких футеровані порцеляною, статитом або іншими матеріалами, намел яких не викликає зміни кольору пасти. Відповідно вибирається і матеріал для виготовлення куль. При терті відбувається сильне стирання куль та футеровки барабана. Для зменшення зносу в барабані встановлюють подовжні бруси квадратного або круглого перетину, приварені до поверхні барабана. Це сприяє також і підвищенню продуктивності млинів.

Оскільки в кульовому млині працює тільки верхній шар куль, що скатується, резервом підвищення її ефективності є або залучення в дію значно великого обсягу куль, або збільшення поверхні скочування. Ці принципи здійснені в диспергаторах ЛТІ-1 і ЛТІ-2 [4]. Диспергатор ЛТІ-1 являє собою обертовий барабан, усередині якого нерухомо закріплений вал з мішалками. Це дозволяє втягнути в роботу всю масу тіл, що мелють. У корпусі диспергатора ЛТИ-2 маються перегородки з отворами для рівчака пігментної пасти, що утворять в обертовому барабані осередку, що заповнені тілами, що мелють. Це дозволяє збільшити поверхню скочування і збільшити ефективність роботи такого апарата в порівнянні зі звичайним кульовим млином.

Необхідність залучення максимальної кількості тіл, що мелють, в ефективну роботу здрібнювання привела до створення вертикальних кульових млинів з лопатевими мішалками, так званих атриторів. Використовуються атритори як періодичного, так і безперервної дії. Атритори є ефективними диспергуючими апаратами, однак їх широкому застосуванню перешкоджають надзвичайно сильне зношування тіл, що мелють, і контейнера. Вони не придатні для диспергування паст, що містять абразивні пігменти, і для одержання емалей світлих тонів. Найбільш    широке       поширення  атритори  одержали  для диспергування поліграфічних фарб, зокрема, чорних типографських фарб, пігментних технічним вуглецем   важкодеспергуючим, але неабразивним пігментом.