Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 13


4. ОПИС ТЕХНОЛОГІГНОЇ СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА

ЕМАЛІ ТА ОБРАНОГО УСТАТКУВАННЯ

Процес виробництва емалі ХВ-124 блакитної складається з наступних технологічних стадій:

-  готування і диспергування пігментної суспензії;

-  готування перхлорвінілового лаку;

-  постановка емалі на тип;

-  фільтрація і фасування.

Схема технологічного процесу виробництва приведена в додатку А.

4.1 Прийом і підготовка сировини

Уся сировина, яка надходить на завод, перевіряється ВТК на відповідність вимогам НТД і після видачі висновку, надходить на ділянку для застосування.

Перед завантаженням уся сировина, що надійшла на ділянку, піддається зовнішньому оглядові.

Рідка сировина (розчинники) надходять по трубопроводу в  сховище, яке знаходиться на території цеху. Пластифікатори надходять в автоцистернах або бочках і зливаються в цехові ємності.

Розчинники та пластифікатор завантажуються за допомогою лічильників рідинних (ЛР1, ЛР2) типу ЩЖУ-40с, клас точності 0.5, погрішність 0.5%.

Смола ГФ-01 дозуються за допомогою вагового мірнику (ВМ), встановленого на вагах типу 20-60 ц13б, ціна розподілу 0.2 кг, максимальне навантаження 600 кг. Витрата розчинників виміряється методом безпосередньої оцінки за показниками лічильників.

Сипуча сировина (пігменти і наповнювачі) зі складу в гумовотканинних контейнерах, паперових мішках, металевих барабанах подається электро- або автонавантажувачем у цех, у відділення підготовки сировини. Завантаження сипучої сировини, що поступили в гумовотканинних контейнерах, виробляється за допомогою електротельфера (ЕТ), бункер-візка (БВ), що зважують за допомогою динамометра марки ДПУ 2-2-У2, ціна розподілу 0.2 кН, максимальне навантаження 20 кН.

Завантаження сипучої сировини, яка надходить в мішках (пігменти, наповнювачі, смола ПСХ-ЛС) виробляється вручну. Сипуча сировина дозується кількістю мішків з урахуванням маси вмісту сировини в мішку з вибірковою контрольною перевіркою маси сировини за допомогою ваг (В1) типу РП-500Ш13бСг, ціна розподілу шкали 20 кг, межі зважування 25–500 кг, погрішність 1.5%.

4.2 Диспергування пігментної суспензії

Диспергування пігментів проводиться в кульовому млині (КМ) типу “Кефама”. Кульовий млин являє собою порожній барабан циліндричної форми, обладнаний індивідуальним електроприводом з числом оборотів 19-22 об./хв.

Кульовий млин має керамічну футеровку. На бічній поверхні кульового млина маються повітряні крани, що служать для підбурення парів розчинників, що зібралися, у люку млина мається корковий кран, що призначений для добору проб і для підбурення пар розчинників, що зібралися. Кульовий млин обладнаний площадкою для обслуговування.

Диспергуючий матеріал – стеотитові кулі. Основні технічні показники і завантаження кульового млина кулями і диспергучим матеріалом приводиться в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Основні технічні показники кульового млина

Найменування показників

Норма

1

2

Ємність кульового млина, м3

4

Вага куль, кг

2

Заповнення кулями від обсягу кульового млина разом з порожнечами, не менш, %

27

Продовження таблиці 4.1

1

2

Заповнення кулями  від обсягу кульового млина без порожнеч, не менш, %

16.2

Заповнення диспергуючим матеріалом  від обсягу кульового млина, %

35 – 45

Загальне заповнення кульового млина по обсязі без порожнеч, %

52 – 61

Діаметр куль, мм

15 – 40

Співвідношення між кількістю куль і диспергуючим матеріалом

1 : 2

Перед завантаженням кульовий млин перевіряють на чистоту і справність, потім завантажують відповідно до завантажувальної рецептури пігментну суспензію (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 – Рецептура пігментної суспензії