Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 19

6.1 Розрахунок кількості кульових млинів

Знаходимо добову продуктивність пігментної суспензії:

12200 кг – х

1000 – 248      х = 3025.6 кг пігментної суспензії.

Vдоб.пс = 3025.6/ 1612.9= 1.88 м3.

Норми часу роботи апарата приведені в таблиці 6.1.

Знаходимо кількість кульових млинів:

n = (1.1 – 1.5 ) (Vдоб * t) / 16 * Vр;

n = 1.5 * ( 1.88 * 23 ) / 16 * 1.6 = 2.53  3 апарати.

Приймаємо кількість кульових млинів 3 шт.

Таблиця 6.1 – Баланс часу роботи кульового млина

Найменування операції

Кількість, кг

Час, г

1.Завантаження:

  Смола ГФ–01

хлорпарафін

Двоокис титана

  Фталоціаніновий

Толуол

    Разом:

774.58

476.5

1091.6

57.54

177.5

2580

0.5

0.5

1

0.15

0.35

2.5

2.Диспергування пігментної суспензії

20

3.Перекачування в змішувач постановки “на тип”

Разом:

0.5

23

6.2 Розрахунок кількості змішувачів постановки “на тип”

Таблиця 6.2 – Баланс часу роботи змішувача постановки  “на тип”

Найменування операції

Кількість, кг

Час, г

1.Завантаження:

розчин

7739.83

1.5

2.Завантаження:

пігментна суспензія

2552.5

0.5

3.Перемішування

2.0

4.Постановка емалі “на тип “

3.0

5.Вивантаження продукту

Разом:

1.5

10.0

Розраховуємо вагу кожного компонента, що входить у змішувач:

Пігментна суспензія:  100 – 24.8

12200 – х                 х = 3025.6 кг.

Бутилацетат:                   100 – 8.44

12200 – х                  х = 1029.68 кг.

Ацетон:                           100 – 18.18

12200 – х                  х = 2217.96 кг.

Толуол:                           100 – 37.06

12200 – х                  х = 4521.32 кг.

Смола ПСХ-ЛС:             100 – 11.05

12200 – х                  х = 1403 кг.

На підставі отриманих даних знаходимо добову продуктивність емалі ХВ-124 блакитної:

Vдоб= 3025.6/ 1612.9 + 1029.68/882 + 2217.96/ 790 + 4521.32/ 867 + 1403 / 920 + 57.34/110= 13.1 м3.

Знаходимо кількість змішувачів:

n =1.5* ( 13.1 * 10 ) / 16 * 12 = 0.99  1 апарат.

Приймаємо кількість змішувачів 1шт.

6.3 Розрахунок кількості змішувачів готування розчину ПСХ-ЛС

Таблиця 6.3 Баланс часу роботи змішувача розчинення ПСХ-ЛС

Найменування операції

Кількість, кг

Час, г

1.Завантаження розчинників:

1.0

Ацетон

1278.8

Бутилацетат

1278.8

Ксилол

1705.0

2.Завантаження: ПСХ-ЛС

1147.6

0.5

3.Перемішування

2.5

5.Вивантаження продукту

Разом:

1.0

5.0

На підставі балансу часу і добової продуктивності знаходимо добову потребу в розчині смоли:

Vдоб= 1*(1278.8/ 1050 + 1278.8/ 790 + 1705 / 861 + 1147.6/ 920) = 6.07 м3.

Знаходимо кількість змішувачів:

n =1.5* ( 6.07 * 5 ) / (24 * 6) = 0.32  1 апарат.

Приймаємо кількість змішувачів обсягом 8 м3 – 1.

6.4 Розрахунок кількості фільтрів

Розрахунок кількості фільтрів проводиться виходячи з його продуктивності і тривалості роботи в добу. При продуктивності фільтра 700 л/г і тривалості роботи протягом 20 годин, фільтр може працювати: 0.7 * 20 = 14м3 емалі.

Кількість фільтрів можна розрахувати по наступній формулі:

n = 1.15 * Vдоб / Vр = 1.15 * 13.1 / 14 = 1.07  2 апарати.

Для очищення емалі приймаємо два фільтри.


7. ЕНЕРГЕТИЧНІ І МЕХАНІЧНІ РОЗРАХУНКИ

7.1 Енергетичний розрахунок кульового млина

Відповідно до алгоритму, наданому у [17], була складена універсальна програма, що дозволяє робити енергетичні розрахунки для різних типів кульових млинів за допомогою програми “SigmaPlot”.

Спочатку здійснюється введення даних у стовпчик 2 відповідно до позначень, приведених в табл. 7.1.

Таблиця 7.1 – Позначення комірок і даних, що вводяться до програми