Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 27

Категорія працюючу

Чисельність,

чол.

Оклад,

грн/міс

Кількість

місяців

Фонд основної заробітної плати, тис.грн

Додаткова оплата праці, тис.грн

Річний фонд оплати праці, тис.грн

1. Інженер-технолог

1

2000

12

24,00

7,20

31,20

2.  Інженер ОТК

1

1000

12

12,00

3,60

15,60

3. Майстер зміни

2

1200

12

14,40

4,32

18,72

4. Начальник цеху

1

3000

12

36,00

10,80

46,80

5. Нормувальник

1

800

12

9,60

2,88

12,48

6. Зав. складом

1

900

12

10,80

3,24

14,04

Разом

7

106,80

32,04

138,84


10.4 Фінансовий план

У фінансовому плані втримується :

·         Розрахунок вартості основного встаткування;

·         Розрахунок амортизаційних відрахувань;

·         Розрахунок витрат на зміст й експлуатацію встаткування;

·         Розрахунок загальвиробничих витрат;

·         Калькуляцію собівартості продукції;

У таблиці 10.10 наведена вартість основного технологічного устаткування.

Таблиця 10.11 – Вартість основного устаткування

Найменування устаткування

Кількість

одиниць

Ціна,

тис.грн

Вартість,

тис.грн

Кульовий млин

3

40,00

120,00

Змішувач постановки на тип

1

30,00

30,00

Змішувач лаку

1

15,00

15,00

Разом

165,00

Невраховане устаткування

16,50

Транспортування

4,95

Монтаж

24,75

Спеціальні роботи

16,50

Усього

227,70

Вартість додатково возводимых будинків прийнята 2/3 від вартості устаткування. Сума амортизаційних відрахувань, относимая на собівартість випускає продукции, що, щорічно, складається з амортизації основного технологічного встаткування, амортизації будинків і споруджень, амортизації іншого устаткування.

Розрахунок амортизації для кожної із цих груп здійснюється по формулі:

АL= (Nат/100)×SОфі      ( 10.8 )

Де:     L - група основних фондів, що відрізняються нормою амортизації;

Nat - норма амортизації по групі L, %;

Офі - вартість основних фондів, относимых до групи L.

Норма амортизації має наступне значення: для основного технологічного встаткування - 24 % у рік; для будинків і споруджень - 8 % у рік. Відповідно місячна норма амортизації складе: для основного технологічного встаткування - 2 % на місяць; для будинків і споруджень - 1,5 % на місяць.

Таблиця 10.12 – Розрахунок амортизації

Вартість будинків, тис.грн

151,80

Амортизація основного технологічного встаткування  (2% у міс), тис.грн/міс

4,55

Амортизація будинків (1,5 % у міс), тис.грн/міс

0,63

Таблиця 10.13 – Розрахунок витрат на утримування та експлуатацію устаткування

Найменування витрат

Величина витрат, тис.грн

1. Матеріальні витрати

1.1 Витрати на проведення поточного ремонту встаткування (1 % варт. Устаткування  у міс.)

2,28

1.2 Витрати на технічне обслуговування (0,2 % варт. устаткування  у міс.)

0,46

2. Витрати на оплату праці     

2.1 Основна заробітна плата допоміжних робітників

15,19

2.2 Відрахування на випадок непрацездатності, соціальне страхування

0,85

2.3 Відрахування на державне пенсійне страхування

6,80

2.4 Відрахування у фонд страхування по безробіттю

0,32

3. Амортизація устаткування

4,55

4. Інші невраховані витрати

1,83

Разом

32,27