Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................... 4

1  Характеристика технологічного процесу........................................ 5

1.1  Загальна характеристика......................................................... 5

1.2  Виділення етан-пропанової фракції........................................ 7

1.2.1  Вузол конденсації ЕПФ................................................. 8

1.3  Виділення ізобутан-бутанової фракції.................................... 8

1.3.1  Поділ ізобутан-бутанової фракції................................. 9

1.4  Виділення ізопентан-пентанової фракції.............................. 10

1.5  Екстракція даних................................................................... 10

2  Короткий аналітичний огляд літературних джерел...................... 14

2.1  Актуальність застосування і коротка історія виникнення пінч-аналізу............................................................................ 14

2.2  Ресурсозбереження і енергозбереження............................... 17

2.3  Коротка характеристика пінч-аналізу................................... 19

2.4  Коротка характеристика програми Unisim Design............... 19

2.5  Застосування великої складової кривої у пінч-аналізі......... 20

2.6  Використання низькопотенціального тепла......................... 21

2.7  Інтеграція теплового насоса.................................................. 28

3  Моделювання інтегрованої технологічної схеми.......................... 31

4  Інтеграція теплового насоса до схеми........................................... 41

5  Автоматизація ухвалених рішень.................................................. 47

5.1  Вибір контурів контролю та регулювання........................... 47

5.2  Вибір приладів і засобів автоматизації................................. 48

5.3  Опис функціональної схеми автоматизації........................... 52

5.3.1  Контури регулювання температури............................ 52

5.3.2  Контури контролю температури................................. 52

5.3.3  Контури контролю витрати......................................... 52

5.3.4  Контури регулювання рівня рідини в кубі колони.... 53

5.3.5  Контури контролю та сигналізації рівня в ємностях. 53

5.3.6  Контури контролю якості............................................ 53

5.3.7  Контури дистанційного керування.............................. 54

5.4  Висновки розділу................................................................... 54

6  Економічне обґрунтування ухвалених технічних рішень............ 55

6.1  Обґрунтування необхідності розробки................................ 55

6.2  Розрахунок річної економії підприємства............................ 56

6.3  Розрахунок капітальних витрат підприємства..................... 58

6.4  Розрахунок річних експлуатаційних витрат......................... 59

6.5  Фінансові результати впровадження системи і її економічна ефективність........................................................................... 60

6.6  Розрахунок строку окупності теплового насоса на бутановій колоні..................................................................................... 62

7  Охорона праці та навколишнього середовища............................. 64

7.1  Вступ...................................................................................... 64

7.2  Небезпечні та шкідливі виробничі фактори......................... 64

7.3  Промислова санітарія............................................................ 66

7.3.1  Мікроклімат................................................................. 66

7.3.2  Освітлення.................................................................... 67

7.3.3  Шум та вібрація........................................................... 70

7.4  Електробезпека...................................................................... 71

7.5  Пожежна безпека................................................................... 71

7.6  Охорона навколишнього середовища.................................. 73

8  Цивільна оборона України............................................................. 74

Висновок.............................................................................................. 79

Список джерел інформації.................................................................. 80

Додаток А Специфікація додаткових теплообмінних апаратів......... 84

Додаток Б Специфікація на засоби автоматизації.............................. 88

Додаток В Схема автоматизації ректифікаційної установки............. 89


ВСТУП

Похожие материалы

Информация о работе