Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 17

-  виконавчого механізму, що призначений для переміщення регулювального органу;

-  регулювального органу, що змінює притік або відтік речовини або тепла в об'єкті.

Контури регулювання:

1  Температура суміші, яка надходить до ректифікаційної колони К-2, – для подальшого розділення, впливом на клапан, що розташований на трубопроводі подачі кубової рідини ректифікаційної колони (РК).

2  Температура кубу колони, впливом на клапан подачі гріючого конденсату у кип’ятильник К-2 та пари бутану R 600 до кип’ятильника К-3.

3  Температура флегми на виході з дефлегматора, впливом на клапан подачі бутану R 600, після його дроселювання, та температуру флегми після конденсатору, впливом на клапан, який розташований на трубопроводі подачі охолоджувальної води.

4  Температуру верха колони, впливом на клапан подачі флегми на зрошення.

5  Рівень в кубі колони, впливом на клапан подачі граючої пари у холодильник Х2.

Контури контролю:

1  Витрата початкової суміші, конденсату, що надходить до ємності Е4, охолоджувальної води.

2  Витрати флегми, готових продуктів.

3  Рівні (із сигналізацією верхньої та нижньої межі) у ємностях готового продукту Е2 та Е3, вхідної суміші Е1, з конденсатом у Е2 та збірнику флегми.

4  Температура початкової суміші та конденсату, що надходить до Е4.

5.2  Вибір приладів і засобів автоматизації

У даній роботі використовується мікропроцесорний контролер (МПК) Siemens SIMATIC S7-300.

Промислові контролери серії Siemens SIMATIC S7-300 дозволяють створювати локальні й розподілені системи керування технологічних ліній і невеликих цехів.

Ключові характеристики Siemens SIMATIC S7-300:

-  модульний принцип дозволяє підібрати саме підходяще рішення, оптимальне за вартістю;

-  різні модулі CPU відрізняються продуктивністю й обсягом пам'яті, наявністю інтерфейсів PROFIBUS й PROFINET, наявністю інтегрованих входів-виходів і можливістю виконання технологічних функцій (швидкісний рахунок, позиціювання й т.п.);

-  робота з периферійними пристроями по мережах PROFIBUS DP й PROFINET IO;

-  прозорий обмін даними між контролерами в мережах PROFIBUS, Industrial Ethernet й PROFINET CBA;

-  интерфейсні модулі дозволяють розмістити до 32 модулів контролера на чотирьох стійках;

-  сигнальні модулі дискретних (SM321, SM322, SM323, SM327) і аналогових (SM331, SM332, SM334, SM335) сигналів дозволяють підключити до контролера всілякі датчики й видавати стандартні керуючі впливи;

-  функціональні модулі використовуються для швидкісного рахунку, позиціювання, роботи із кроковими двигунами й ваговимірювальними системами, для реалізації функцій електронного командоконтролера або функцій швидкісного логічного співпроцесора;

-  комунікаційні процесори потрібні для роботи в промислових мережах PROFIBUS, PROFINET й Industrial Ethernet/Internet, MODBUS, мережах польового рівня AS Interface, а також для зв'язку з іншими пристроями через інтерфейс RS485/RS232;

-  нова концепція пам'яті не вимагає використання буферних батарей, роблячи контролер дуже надійними (наробіток на відмову CPU – 60 років);

-  вичерпна діагностика (діагностичний буфер);

-  програмне забезпечення STEP 7 пропонує всі необхідні засоби для комфортного програмування й швидкого налагодження, а також для редагування програми й завантаження програмних блоків при роботі контролера.

Для виміру рівня рідини в ємностях вихідної суміші, готового продукту, а також у кубі колони використовуємо буйковий пневматичний рівнемір УБ-П. Він призначений для роботи в системах автоматичного контролю, керування і регулювання параметрів технологічних процесів з метою видачі інформації у вигляді стандартного пневматичного сигналу про рівень рідини або границі рoзділа двох рідин, що не змішуються, які знаходяться під вакууметричним, атмосферним або надлишковим тиском.