Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 22

Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень показує, скільки гривень чистого прибутку щорічно приносить кожна гривня, вкладена у пінч – систему :

                                             (6.14)

.

Основні техніко-економічні показники після впровадження проекту наведені у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Основні техніко-економічні показники

Найменування

Значення

1. Витрати на устаткування, грн

881145

2. Витрати на проектування, грн

132000

3. Сума капітальних витрат, грн

1013145

4. Річні експлуатаційні витрати, грн

284144

5. Річна економія витрат, грн

2548499

6. Приріст балансового прибутку підприємства, грн

2264399

Закінчення таблиці 6.2

Найменування

Значення

7. Приріст чистого прибутку підприємства, грн

1698266

8. Термін окупності капітальних витрат підприємства, років

0,6

9. Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

1,68

6.6  Розрахунок строку окупності теплового насоса на бутановій колоні

Виходячи з аналізу вартості різних видів енергії на заводі, можна зробити висновок, що вартість 1 кВт/год електроенергії в чотири рази дорожче вартості еквівалентної кількості теплової енергії.

Тепловий насос передає від дефлегматора ребойлеру теплову потужність  МВт, при цьому затрачає електричну потужність  МВт. Тоді, кількість електричної потужності, яка витрачається на роботу компресора, буде знаходитися за формулою:

,                                                          (6.15)

 МВт.

Вартість електричної потужності еквівалентна вартості теплової потужності [28, 29]. Тому реальне зниження енергії, яка підводиться до установки:

,                                      (6.17)

 МВт.

Розрахуємо економію за рік:

,                                         (6.18)

де       – теплова потужність ТН;

 – питома вартість 1 кВт на рік,

 грн.

Вартість питомої встановленої теплової потужності ТН при загальній тепловій потужності більшої за 10 МВт становить величину  грн за 1 кВт на рік [28], тобто установка теплового насоса потужністю 16,3 МВт розраховується за формулою:

,                                        (6.19)

грн.

Тоді, строк окупності установки теплового насоса на колоні К-3 ЦГФУ:

,                                           (6.20)

 роки.

Висновок: Отримані значення техніко-економічних показників та строк окупності теплового насоса говорять про те, що впровадження пінч-інтеграції до технологічного процесу, а також інтеграція ТН до схеми є економічно доцільними.


  7  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1  Вступ

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, організаційно-технічних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя,здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності [30].

Охорона праці полягає у дослідженні умов праці, технологічних процесів та виробничого обладнання, у вивченні причин виробничих травм і професійних захворювань, з ціллю вироблення науково обґрунтованих рекомендацій по запобіганню виробничих травм та професійних захворювань.

Дана робота присвячена процесу розділення широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛВ). Цей процес пов'язаний з роботою апаратів, що мають значну температуру та тиск, роботою механізмів, що рухаються.

У роботі передбачені заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці у процесі розділення ШФЛВ.

7.2  Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що виникають в технологічному процесі розділення широкої фракції легких вуглеводнів, приведені у таблиці 7.1 за ГОСТ 12.0.003-74 [31].