Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 25

З метою профілактики віброшумового захворювання для працівників з обладнанням, що вібрує рекомендується спеціальний режим праці(обмеження часу контакту з віброінструментом, додаткові перерви тощо).

7.4  Електробезпека

Згідно ПУЭ - 87 [41] робоче приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою. Тому що є можливість доторкання металевих конструкцій споруджень, які мають з'єднання з технологічними апаратами, а з іншого боку до металевих корпусів електрообладнання. При дотику до струмоведучих частин можлива утрата свідомості, зупинка дихання, зупинка чи фібриляція серця й інші порушення життєдіяльних функцій працівника. Знання фізіології дії струму на організм людини необхідні з точки зору збереження життя потерпілому при поразці електричним струмом гідно з НПАОП 40.1-1.32-01 [42].

Загальні заходи. Забезпечення умов безпеки при роботах в електроустановках досягається шляхом дотримання вимог електробезпеки. Електробезпека являє собою такий стан умов праці, при якому виключається шкідливий чи небезпечний вплив на людину електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля, статичної електрики чи їхньої сукупності. У той же час, для забезпечення безпеки використовують систему організаційних заходів, електрозахисних заходів і засобів, що прийнято називати технікою електробезпеки.

Відповідно до Правил безпеки треба проводити:

1)  контроль та профілактику пошкоджень ізоляції;

2)  організацію безпечної експлуатації електроустановок;

3)  усунення небезпеки ураження з появою напруги на кожухах, корпусах та інших частинах електроустановок, що досягається захисним заземленням, зануленням, захисним відключенням.

7.5  Пожежна безпека

Відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 [43] і НАПБ А.01.001-95 [44] пожежна безпека забезпечується системами запобігання пожежі і протипожежної безпеки, захисту, а також організаційно-технічними заходами.

Згідно з документом НАПБ Б.03.002-2007 [45] робоче приміщення за вибухо-пожежною та пожежною небезпекою відноситься до категорії В, а ступінь вогнестійкості будівлі – II, згідно ДБН В.1.1-7-02 [46].

Для попередження можливості виникнення небезпечних іскрових розрядів, які можуть бути причиною пожеж і вибухів, всі електропровідні металеві й неметалеві частини устаткування й трубопроводів повинні бути заземлені. Металеве устаткування й трубопроводи, вентиляційні короби й кожухи термоізоляції трубопроводів й апаратів, розташованих у цеху, а також на міжцехових естакадах повинні являти собою безперервний електричний ланцюг, що у межах цеху повинен бути приєднаний до контуру заземлення не менш чим у двох крапках, відповідно до «Правил захисту від статичної електрики в хімічної, нафтохімічної й нафтопереробної промисловості». Ємність обсягом більше 50 м3 повинні заземлювати двома відпайками від контуру із протилежних сторін. Металеві вентиляційні короби й кожухи термоізоляції трубопроводів й апаратів у межах установки (цехи) повинні бути заземлені через кожні 45  5 метрів за допомогою сталевих провідників або шляхом приєднання до заземлених апаратів і трубопроводів, на яких вони змонтовані. Рідина в ємність повинна подаватися таким чином, щоб не допускати розбризкування, бурхливого переміщення. Крім того, рідина повинна подаватися нижче рівня залишку, що перебуває. Відстань від завантажувальної (вхідної) труби до дна прийомної посудини не повинна перевищувати 200 мм.

А також передбачено:

1)  протипожежні розриви між будинками;

2)  періодична система приміщення і території;

3)  ізоляція пальних речовин.

Передбачено наявність внутрішнього та зовнішнього водопроводу з пожежними кранами, для повідомлення про пожежу – електрична пожежна сигналізація та телефонний зв'язок.

Для запобігання пожежі використовують первинні засоби пожежогасіння – водо-пінні вогнегасники ВВП-9 – 1 шт, вуглекислий вогнегасник ВВК-5 – 2 шт та ящик з піском.

7.6  Охорона навколишнього середовища