Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 26

Останнім часом в Україні надається значна увага охороні навколишнього середовища: розроблений і прийнятий до дії Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" [47].

Процес ректифікації – це масообмінний процес, який пов’язаний з неперервним обміном речовин різного стану із різними фізико-хімічними властивостями, а також з використанням різної складності технологічного устаткування і допоміжних механізмів. У багатьох випадках ці процеси супроводжуються виділенням великої кількості шкідливих парів, газів та інших забруднень. При аварійних зупинках можливо порушення герметичності обладнання і забруднення виробничого приміщення парами ШФЛВ.

Значною мірою зменшення забруднення відбувається за рахунок застосування автоматичного контролю й регулювання технологічного процесу. На виробництві потрібна герметизація технологічного обладнання та аерація приміщення [47].


8  ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА УКРАЇНИ

Цивільна оборона (ЦО) України створена і функціонує відповідно до Закону України про Цивільну оборону України, який був прийнятий Верховною Радою України 3 грудня 1993 року [43]. Деталізація і реалізація Закону про ЦО України проводиться через положення про ЦО України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів від 10 травня 1994 року № 299.

Згідно із Законом України, ЦО – це державна система органів керування, сил і засобів, які створюються для організації й забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру [44].

Відповідно до законодавства ЦО організується за територіально-виробничим принципом на всій території за схемою:

-  органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесено функції безпеки та захисту населення, запобігання, реагування і дії у надзвичайних ситуаціях;

-  органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі центральних та місцевих органів виконавчої влади і адміністрації підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і господарювання;

-  центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

-  курси та навчальні заклади підготовки та перепідготовки фахівців та населення з питань Цивільної оборони;

-  служби Цивільної оборони;

-  сили і засоби, призначені для виконання завдань ЦО;

-  фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій;

-  системи зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.

Цивільна оборона України організована і функціонує за територіально-виробничим принципом.

Територіальний принцип полягає в тому, що розподіл проведення заходів цивільної оборони за обсягом та відповідальністю за їх виконання на території областей, міст, районів і сільських місцевостей здійснюється відповідно до адміністративного поділу території України;

Виробничий принцип полягає в тому, що аналогічна організація, проведення і виконання заходів цивільної оборони здійснюється на кожному підприємстві незалежно від форм власності і господарювання.

Начальником Цивільної оборони України є прем’єр-міністр України, на інших адмістративно-територіальних рівнях – голови відповідних органів виконавчої влади, а в органах державного управління, на підприємствах та в навчальних закладах – відповідні керівники.

У даному розділі дипломної роботи розглянуто «Дослідження стійкості роботи об’єкту господарювання». Ця тема є дуже актуальною в наш час, бо щорічно в нашій країні виникають надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, що призводить до руйнування об'єктів господарювання, загибелі багатьох людей і значних матеріальних збитків.

Руйнування об’єктів господарювання і великі втрати серед населення, а також порушення широкого кооперування різних галузей господарства – основна причина різкого скорочення випуску військової, сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, що життєво позначається на боєздатності збройних сил і життєдіяльності держави.