Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 3

Охолоджена в Т-2 парорідинна суміш ЕПФ, самопливом надходить в флегмову ємність Е-1, де відбувається поділ парів, що не сконденсувалися, і рідини. Конденсат ЕПФ насосами Н-1 подається нагору К-1 на 69 тарілку як флегма, а пара, що не сконденсувалася, за рахунок перепаду тисків направляються у вузол конденсації.

Для виключення перепаду тисків між Т-2 й Е-1, передбачаються зрівняльні лінії.

Необхідна кількість ЕФП відбирається з Е-1 у конденсатори Т-20.

1.2.1  Вузол конденсації ЕПФ

Пари ЕПФ надходять із Е-1 у міжтрубний простір Т-20, де додатково прохолоджуються й конденсуються за рахунок охолодження оборотною водою, що подається в трубний простір. Рідина, що утворилася, надходить в Е-7.

Пари ЕПФ, які не сконденсувалися в Т-20 за рахунок перепаду тиску, ступають у міжтрубний простір Т-21, де прохолоджуються за рахунок річкової води, що подається в трубний простір, повністю або частково конденсуються.

Конденсат, що утворився, надходить в Е-7.

Для виключення перепаду тисків між Е-7, Т-20 і Т-21 передбачаються зрівняльні лінії.

1.3  Виділення ізобутан-бутанової фракції

Кубовий продукт К-1 за рахунок перепаду тисків надходить на 32 тарілку як живлення.

Обігрів К-2 здійснюється пором через випарники Т-5.

При високих навантаженнях на К-2 (75 т/год і більше) передбачається робота на двох випарниках.

Паровий конденсат з Т-5 самопливом надходить у сепаратор Е-21, звідки так само виводиться в колектор конденсату пару.

Для виключення перепаду тисків між Т-5 й Е-21 передбачаються зрівняльні лінії.

Пари ізобутан-бутанової фракції з верху К-2 надходять у міжтрубний простір двох паралельно працюючих дефлегматорів Т-6, де прохолоджуються й конденсуються за рахунок промислової води, що подається в трубний простір.

Конденсат ізобутан-бутанової фракції, що утворився в Т-6, самопливом надходить у флегмову ємність E-2, де відбувається поділ парів і рідини. Частина фракції насосами Н-3 подається наверх колони як флегма, а надлишок виводиться в К-3 як живлення.

Для виключення перепаду тиску між Т-6 й Е-2 передбачаються зрівняльні лінії.

Кубовий продукт К-2 за рахунок перепаду тисків виводиться в К-4 як живлення.

1.3.1  Поділ ізобутан-бутанової фракції

Колона К-3 працює за схемою розрізної колони: К-3/1 працює як вичерпна частина, К-3/2 – як зміцнювальна частина. Ізобутан-бутанова фракція від насосів Н-3 надходить на 68 тарілку до К-3/1 як живлення.

Обігрів К-3/1 здійснюється пором низького тиску через один з випарників Т-8.

При високих навантаженнях живлення на колону 60 т/год і більше передбачається можливість роботи на двох випарниках.

Паровий конденсат з Т-8 самопливом надходить у сепаратор Е-22, звідки, за рахунок перепаду тисків виводиться в колектор конденсату пару низького тиску, а потім – у збірники Е-18.

Для виключення перепаду тисків між Т-8 й Е-22 є зрівняльні лінії.

Бутанова фракція з куба К-3/1 за рахунок перепаду тисків надходить у міжтрубний простір двох послідовно працюючих холодильників Т-11, де прохолоджується за рахунок промислової води, що подається в трубний простір, а потім так само виводиться на склад Б-2. При недостатньому перепаді тисків відкачка виробляється насосами Н-4.

Пари ізобутанової фракції з верху К-3/2 надходять у міжтрубний простір трьох паралельно працюючих дефлегматорів Т-9/1,2,3, де прохолоджуються й конденсуються за рахунок промислової води, що подається в трубний простір.

Конденсат ізобутанової фракції, що утворився в Т-9 самопливом, надходить у флегмову ємність Е-3, де відбувається поділ парів і рідини. Частина конденсату насосами Н-5 подається як флегма, а інша частина (надлишок), через міжтрубний простір Т-10, де прохолоджується промисловою водою, за рахунок перепаду тисків, виводиться на склад Б-2 або Б-14

Для виключення перепаду тиску між Т-9 й Е-3 передбачаються зрівняльні лінії.

1.4  Виділення ізопентан-пентанової фракції

Кубовий продукт К-2, за рахунок перепаду тисків, надходить на 32 тарілку колони К-4 як живлення.

Обігрів К-4 здійснюється пором через один з випарників Т-12.