Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 24

Категорія роботи

Період року

Температура оС

Відносна вологість, %, не більш

Швидкість руху повітря, м/с

Середньої важкості II б

Холодний

17-19

40-60

0,2

Теплий

20-22

40-60

0,3

7.3.2  Освітлення

Для операторної у світлий час доби використовується природне освітлення, у темний час – штучне. Природне освітлення – бокове, двостороннє, через бічні прорізи в зовнішніх стінах приміщення. Для штучного освітлення застосовується вологозахищений світильник ПДВ-1 з розсіювачем на дві люмінесцентні лампи згідно ДБН В.2.5-28-2006 [36].

Розряд та підрозряд роботи – IV"В".

Нормовані значення КПО для будівель, розташованих у IV поясі світлового клімату, визначається за формулою:

,                                         (7.1)

де       – значення КПО для будівель, розташованих у III поясі світлового клімату, що дорівнює 1,5 %;

 – коефіцієнт світлового клімату, ;

 – коефіцієнт сонячності клімату, .

Тоді

 %

 лк.

У цехах освітлення комбіноване. Джерело світла – люмінесцентна лампа ЛБ-80-4. Для штучного освітлення виконаний розрахунок методом використовування коефіцієнта світлового потоку [37].

Світловий потік лампи у світильнику , знаходять за формулою:

,                                         (7.2)

де       – мінімальна нормована освітленість,  лк;

 – коефіцієнт запасу для люмінесцентних ламп, ;

 – площа приміщення, м2;

 – коефіцієнт нерівномірності освітлення;

 – число ламп у світильнику,  шт;

 – число світильників, шт;

 – коефіцієнт використання світлового потоку, частки од.

З формули (7.2) знаходимо кількість світильників:

                                          (7.3)

Для ламп типу ЛБ-80-4 світловий потік  лм.

Індекс приміщення розраховують за формулою

,                                            (7.4)

де       – відповідно довжина та ширина приміщення, м;

 – розрахункова висота, м.

Висота підвісу світильника над робочою поверхнею приміщення:

,                                      (7.5)

де       – висота приміщення,  м;

 – висота світильника,  м;

 – висота робочої поверхні,  м.

Після того, як обрані висота світильника ( м) та висота робочої поверхні ( м), підставляємо дані у формулу (7.5):

 м.

Тоді, розрахуємо індекс приміщення, коли  м,  м:

.

Для виробничих приміщень (лабораторій) коефіцієнт віддзеркалення поверхні у приміщенні:  %, %, %.

За коефіцієнтами віддзеркалення та індексом приміщення, а також типом світильника обираємо коефіцієнт використання світлового потоку:  %.

Кількість світильників:

Таким чином,

Розміщення світильників показане на рисунку 7.1.

Рисунок 7.1 – Розміщення люмінесцентних ламп у приміщенні.

Тип світильника: пиловологозахищений люмінесцентний ПВЛП-2х40, повністю пилозахищений. Світильник з розсіювачем.

Характеристика освітлення в приміщенні наведена у таблиці 7.4.

Таблиця 7.4. – Характеристика освітлення

Природне освітлення

Штучне освітлення

Вид освітлення

Коеф. природного освітлення, %

Система освітлення

Джерело світла

Освітлен-ня, лк

Тип світильника

Віконний отвір

1,35

Комбіно-вана

Люмінес-центна лампа ЛБ-80-4

200

ПВЛП-2х40

7.3.3  Шум та вібрація

Основними джерелами шуму та вібрації в цеху є механічне обладнання: насоси, компресори. Відповідно ГОСТ 12.1.003-83 [38] допустимий рівень норми шуму у виробничому приміщенні не більше 80 дБА.

Якщо рівень шуму перевищує допустимий, то проводять заходи щодо його нормалізації згідно ДСН 3.3.6.037-99 [39]:

1  поліпшення рівня експлуатації робочого обладнання;

2  використання демпфіруючи матеріалів;

3  звукоізоляція устаткування кожухами.

Машини та механізми, які застосовуються в даному технологічному процесі спричиняють певні механічні коливання, що передаються на тіло людини. Гігієнічне нормування вібрації проводять згідно з ГОСТ 12.1.012-90 [40].